24.05.19
NOC KOSTELŮ

Šaratice, kostel sv. Mikuláše

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 00:00
Přivítání návštvníků a zahájení večera Noci kostelů
18:05 - 18:45
Mše svatá pro zejména pro rodiny s dětmi
doprovázená dětskými písněmi
18:45 - 21:00
Vyhlídka z věže a prohlídka zvonů
při výstupu je vyznačena historie farnosti (každých 5 cm odpovídá 1 roku) a na kůru se promítá komenář s fotografiemi
18:45 - 19:30
Divadélko Noemova archa a hudební program dětské scholičky
20:00 - 00:00
Přednáška o sochách, obrazech a výzdobě kostela
20:30 - 21:30
Volná prohlídka kostela
s možností komentáře či informací o jeho historii
20:30 - 00:00
Varhanní koncert
21:15 - 00:00
Vyzvánění zvonů
21:30 - 22:30
Večer chval, díků a proseb s Nicolas Band
22:30 - 00:00
Závěrečné slovo s poděkováním a požehnáním

Celovečerní program:

Táborák a program pro děti
19:30-22.30 Doprovodný program na farní zahradě
Občerstvení s ochutnávkou vín ze slavkovského bojiště
19:30-22:30 Doprovodný program na farní zahradě

Informace o kostele

WWW: http://www.saratice.cz/kostel

GPS: Loc: 49°7'0.281"N, 16°48'6.821"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petr Pavel Severin, OPraem.

Návaznost na dopravu:

vlaková stanice: Hostěrádky-Rešov

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16.09.2014)

Ne
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
St
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden

Kostel svatého Mikuláše v Šaraticích je postavený v novorománském slohu v roce 1903 na místě malého gotického kostelíka.

Předešlý chrám byl 4x rozšiřován a stál uprostřed hřbitova (zrušeného v roce 1834). Měl 6 oltářů: hlavní oltář s obrazem sv. Mikuláše a vedlejší P. Marie Růžencové, sv. Rodiny, sv. Liboria, P. Marie Křtinské a sv. Kříže. 1. dubna 1902 byla poslední mše ve starém kostele s prvním sv. přijímáním a kostel byl stržen.

Na jeho místě byl postavený Richardem Martinem z Božího požehnání (nyní Zastávka u Brna) větší kostel sv. Mikuláše za 100.000 korun. Posvěcený byl 4. 8. 1903 (v den volby papeže Pia X.) Kostel má klenutý presbytář a v lodi kazetový strop. Obraz sv. Mikuláše na hlavním oltáři maloval brněnský malíř Jindřich Poláček na starší obraz z roku 1773 od jesuity Ignáce Raaba. V lodi jsou dva oltáře: P. Marie Lurdské a sv. Josefa.  

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube