24.05.19
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Pustkovec, pravoslavná kaple sv. Andělů strážných

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 17:00
Zahájení
22:00 - 22:00
Ukončení

Informace o kostele

WWW: http://www.pravoslavni-ostrava.cz

Adresa kostela: Pustkovecká

GPS: 49°50'28.482"N, 18°9'51.350"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Kudla

Návaznost na dopravu:

Kaple svatých Andělů strážných se nachází nedaleko Úřadu městského obvodu Pustkovec (asi 80 metrů). Nejbližší zastávka MHD je autobusová zastávka Pustkovec, kde zastavují autobusové linky č. 43, 48, 49, 58 a 75, nebo zastávka Pustkovecká, kde zastavují autobusy linek 46 a 47.

Kaple svatých Andělů strážných byla postavena koncem 19. století. V průběhu let však přestala kapacitně vyhovovat, a tak se zdejší věřící rozhodli, že si postaví nový kostel. Ten byl vysvěcen v roce 1998 a je zasvěcen svatým Cyrilu a Metodějovi. Kaple svatých Andělů strážných byla poté využívána jen příležitostně, a proto mohla být v roce 2003 pronajata pravoslavné církvi, která si ji pro své liturgické potřeby adaptovala instalací ikonostasu, tj. stěny z ikon (svatých obrazů), která odděluje oltářní část od chrámové lodi. V roce 2016 pak pravoslavná církev od římskokatolické církve kapli svatých Andělů strážných koupila. Zdejší pravoslavná církevní obec sdružuje zejména věřící lid českého a východoslovenského původu, ale též Ukrajince, Řeky či Bělorusy. Bohoslužby se tedy konají převážně česky, ale též církevně slovansky a řecky, a to každou neděli od 9:00.

 

...

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube