07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hořátev, evangelický kostel

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:30
Zahájení a otevření kostela
Zahájení, provedení historií i současností Toleranční modlitebny
19:00 - 20:30
Marta Balejová - šansony

Informace o kostele

Toleranční kostel, nebo modlitebna, v Hořátvi je vzácnou a ojedinělou stavební památkou toleranční doby josefinské. V Polabském kraji jsou jen dva kostely z toleranční doby, které si zachovaly svůj původní stavební sloh (v Hořátvi a v Libiši). Vlastním nákladem si jej postavili evangelíci Tolerančním patentem (1781) čerstvě osvobození k vlastnímu vyznání víry reformované, neboli helvetské. Teprve v roce 1918 se však mohli přiznat k původním kořenům českobratrským. Dnes patří kostel Českobratrské církvi evangelické, Farnímu sboru v Nymburce a Hořátev je kazatelskou stanicí tohoto sboru.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube