28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Hořátev, evangelický kostel

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Přivítání
18:00 - 21:00
Noc kostelů s Janem Karafiátem
Program: dětské čtení z "Broučků" hra "Broučkiáda výstava dětských obrázků poslech varhan

Informace o kostele

Toleranční kostel, nebo modlitebna, v Hořátvi je vzácnou a ojedinělou stavební památkou toleranční doby josefinské. V Polabském kraji jsou jen dva kostely z toleranční doby, které si zachovaly svůj původní stavební sloh (v Hořátvi a v Libiši). Vlastním nákladem si jej postavili evangelíci Tolerančním patentem (1781) čerstvě osvobození k vlastnímu vyznání víry reformované, neboli helvetské. Teprve v roce 1918 se však mohli přiznat k původním kořenům českobratrským. Dnes patří kostel Českobratrské církvi evangelické, Farnímu sboru v Nymburce a Hořátev je kazatelskou stanicí tohoto sboru.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube