24.05.19
NOC KOSTELŮ

Plzeň-Slovany, sbor Kristova kříže

Program Noci kostelů 24. května 2019

Celovečerní program:

výstava prací waldorfské školy Dobromysl v Plzni
různorodé výrobky z různých materiálů od žáků z první až deváté třídy ale i jejich rodičů

Informace o kostele

Adresa kostela: Mikulášské náměstí 487/11

GPS: Loc: 49°44'24.712"N, 13°23'19.969"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Chytil

Náš sbor byl postaven roku 1994 za působení mé předchůdkyně farářky ŠÁRKY MATYÁŠOVÉ.
Náboženská obec jej postavila z vlastních prostředků a díky obětavosti věřících. Mnozí obci věnovali na výstavbu nemalé částky. O vlastní sbor usilovala tato náboženská obec již dlouho. Věřící se setkávali na několika místech v Plzni. Poslední místo bylo v činžovním domě, ve kterém byla z 80% mateřská školka a bohoslužby se konaly jedné místnosti. Krátce po revoluci koupila náboženská obec dům na Mikulášském náměstí v jehož zahradě byl kostel postaven.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube