07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Do našeho Husova sboru jedou autobusy č. 29 a 30 z Hranečníku - výstupní stanice U Káňů a zpět dolů po chodníku kolem restaurace U Káňů zahnout na třetí ulici doleva na ulici Menšíkovu; autobus č. 38 od Husova sadu či Sýkorova mostu směr Bartovice - výstupní stanice Radvanice škola, přejít hlavní cestu k úřadu městského obvodu a kolem něj vlevo nahoru ke sboru; autobus č. 28 z Hranečníku - směr Václavovice  - výstupní stanice Radvanice škola, taktéž jako u autobusu č. 38. Trolejbus č. 101 od Sýkorova mostu - výstupní stanice U Káňů. 

 

Husův sbor v Ostravě - Radvanicích se váže k silné osobnosti Ferdinanda Stibora. Byl postaven věřícími v roce 1925, státní finanční podporu obdržela církev roku 1924. Ferdinand Stibor byl původně katolický kněz, který působil v radvanické katolické farnosti, avšak po spolupodepsání manifestu Církve československé 8.1.1920, tedy dne jejího oficiálního vzniku se stal jejím farářem a zároveň spoluzakladatelem. Tehdy za ním přešla velká většina jeho farníků. Náboženská obec Církve československé vznikla již 15.1.1920 a stala se tak vůbec první náboženskou obcí v tehdejším Československu. Od 8.11.1920 byly Radvanice sídlem ostravské diecéze, jejímž správcem byl Ferdinand Stibor zvolen a od 9.12.1923 ji vedl jako biskup. Stavbu kostela na Menšíkově ulici projektoval a provedl architekt Josef Vysloužil. Tři velké sochy nad oltářem jsou dílem akademického sochaře Augustina Handzela. Představují Ježíše Krista, Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského.

Náš sbor neslouží pouze k pravidelným bohoslužbám, nýbrž také k meditacím, koncertům, výstavám a přednáškám s duchovní tématikou. Jeho interiér je velmi prostý, ale vyzařuje z něj atmosféra nepopsatelného ticha, které nerozptyluje a slouží k občerstvení duše každého, kdo zde usedne do lavice. Ticho je tím pravým prostorem, kde k nám přichází Pravda...

 

www.ccshostrava-radvanice.hys.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube