07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Hošťálková, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://hostalkova.evangnet.cz/

GPS: 49°21'19.120"N, 17°52'14.056"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Čevela

Návaznost na dopravu:

Dojedete k nám jednoduše: 

Autobusem - zastávka - Hošťálková, tělocvična

Vlakem do Jablůnky n. Bečvou (stanice mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím) dál autobusem z rozcestí Ratiboř nebo pěšky (po svých) asi 6 km

Současný evangelický kostel v Hošťálkové je vlastně již druhým kostelem. První kostel byl postaven těsně po vydání tolerančního patentu v r. 1781 a byl dřevěný.

 

V r. 1826 byl položen základní kámen pro stavbu zděného kostela. Byl stavěn s velkou obětavostí členů sboru.  Dne  16. října r. 1831 byl posvěcen a předán k užívání. „Tak již díka Bohu! Stojí ten chrám pohodlný, stálý a krásný, nechať jest on důkazem i těm nejdalším potomkům jak štědří a pilní jejich předkové byli,“ napsal tehdejší hošťálkovský farář Tomáš Kalenda při jeho otevření.

 

Původní kostel byl postaven bez věže, protože ty na evangelických kostelech nesměly být. Varhany v kostele byly staré a byly věnovány tehdejší vrchností. Později, v r. 1852, byly pořízeny varhany nové. Po r. 1850, kdy již bylo povoleno, že i evangelické kostely mohou mít věž a zvony, byl v r. 1856 položen její základní kámen, věž byla postavena a byly pořízeny zvony. V r. 1857 bylo obojí předáno do užívání.

 

V r. 1871 proběhla nutná velká oprava kostela. V době 1. světové války přišel kostel o své zvony. Ty byly pro válečné účely demontovány a rozbity. Bezprostředně po válce byl pořízen ocelový zvon a později ještě jeden odlitý ze zvonoviny. V r. 1939 byla provedena oprava vnějšku kostela.   Za 2. světové války  kostel přišel opět  o klasický zvon, zůstal jen zvon ocelový. V r. 1959 byl pořízen nový zvon a v r. 1964 byly zakoupeny nové varhany.

 

Generální oprava kostela byla provedena v letech 1973 až 1975. Při této opravě byla provedena nová fasáda,  vyměněna okna a dveře. Největší změny zaznamenal interiér kostela. Podle návrhu Ing. Bartáka byla provedena změna přední části kostela s kazatelnou, stolem Páně a křtitelnicí. Místo klasických lavic byl interiér vybaven židlemi spojenými do řad, bylo vyměněno osvětlení, položena mramorová dlažba a  nově vymalováno. Celá oprava byla provedena převážně vlastními silami a z vlastních prostředků.

 

Kostel je po generace udržován  a slouží ke zvěstování Božího slova až dodnes.  Věříme, že bude sloužit i dalším generacím a to  Pánu  Bohu ke slávě a  lidem,  kteří tam budou přicházet, k užitku.  Soli Deo Gloria.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube