02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Hošťálková, kostel Českobratrské církve evangelické

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:05
ZAHÁJENÍ
Pozdravení faráře ČCE Štěpána Marosze a starosty obce Petra Laštovicy
18:05 - 18:20
PĚVECKÝ SBOR NOTIČKA
18:20 - 18:30
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ žáků Základní umělecké školy Morava
18:30 - 19:00
JAN BLAHOSLAV, biskup Jednoty bratrské, 500 let od narození
zamyšlení k tématu Štěpán Marosz, farář ČCE
19:00 - 20:00
Koncert ROMANA DOSTÁLA
Zpěvák a hudebník, člen skupiny Oboroh. Doprovod Dita Holá – violoncello – filharmonie Hradec Králové.
20:00 - 21:15
PŘESTÁVKA na občerstvení
Dobroty - fara a stan u sborového domu
21:15 - 21:55
VEČERNÍ CHVÁLY, SVĚDECTVÍ O VÍŘE
- Vystoupení chválící skupiny - OSOBNÍ SVĚDECTVÍ -- ZPÍVÁNÍ S KYTAROU
21:55 - 22:00
ZTIŠENÍ, MODLITBA, POŽEHNÁNÍ
Štěpán Marosz, farář ČCE

Celovečerní program:

Výstava: - k tématu „JAN BLAHOSLAV, biskup Jednoty Bratrské“ - HISTORICKÉ ARTEFAKTY – co se našlo na půdě – K VIDĚNÍ V KOSTELE
Ve sborovém domě a v kostele
KREATIVNÍ KROUŽEK NEJEN PRO DĚTI
Možnost něco pěkného vytvořit
DĚTSKÝ KLUB
Sportovní a zábavné hry pro děti - Na zahradě
KVÍZ
Interaktivní biblický kvíz s odměnou pro účastníka v cíli.
Modlitební podpora, rozhovory
Prostor pro modlitbu, sdílení se a rozhovory ve vyhrazených prostorách na faře

Informace o kostele

WWW: http://hostalkova.evangnet.cz/

GPS: 49°21'19.120"N, 17°52'14.056"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Martin Čevela

Návaznost na dopravu:

Dojedete k nám jednoduše: 

Autobusem - zastávka - Hošťálková, tělocvična

Vlakem do Jablůnky n. Bečvou (stanice mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím) dál autobusem z rozcestí Ratiboř nebo pěšky (po svých) asi 6 km

Současný evangelický kostel v Hošťálkové je vlastně již druhým kostelem. První kostel byl postaven těsně po vydání tolerančního patentu v r. 1781 a byl dřevěný.

 

V r. 1826 byl položen základní kámen pro stavbu zděného kostela. Byl stavěn s velkou obětavostí členů sboru.  Dne  16. října r. 1831 byl posvěcen a předán k užívání. „Tak již díka Bohu! Stojí ten chrám pohodlný, stálý a krásný, nechať jest on důkazem i těm nejdalším potomkům jak štědří a pilní jejich předkové byli,“ napsal tehdejší hošťálkovský farář Tomáš Kalenda při jeho otevření.

 

Původní kostel byl postaven bez věže, protože ty na evangelických kostelech nesměly být. Varhany v kostele byly staré a byly věnovány tehdejší vrchností. Později, v r. 1852, byly pořízeny varhany nové. Po r. 1850, kdy již bylo povoleno, že i evangelické kostely mohou mít věž a zvony, byl v r. 1856 položen její základní kámen, věž byla postavena a byly pořízeny zvony. V r. 1857 bylo obojí předáno do užívání.

 

V r. 1871 proběhla nutná velká oprava kostela. V době 1. světové války přišel kostel o své zvony. Ty byly pro válečné účely demontovány a rozbity. Bezprostředně po válce byl pořízen ocelový zvon a později ještě jeden odlitý ze zvonoviny. V r. 1939 byla provedena oprava vnějšku kostela.   Za 2. světové války  kostel přišel opět  o klasický zvon, zůstal jen zvon ocelový. V r. 1959 byl pořízen nový zvon a v r. 1964 byly zakoupeny nové varhany.

 

Generální oprava kostela byla provedena v letech 1973 až 1975. Při této opravě byla provedena nová fasáda,  vyměněna okna a dveře. Největší změny zaznamenal interiér kostela. Podle návrhu Ing. Bartáka byla provedena změna přední části kostela s kazatelnou, stolem Páně a křtitelnicí. Místo klasických lavic byl interiér vybaven židlemi spojenými do řad, bylo vyměněno osvětlení, položena mramorová dlažba a  nově vymalováno. Celá oprava byla provedena převážně vlastními silami a z vlastních prostředků.

 

Kostel je po generace udržován  a slouží ke zvěstování Božího slova až dodnes.  Věříme, že bude sloužit i dalším generacím a to  Pánu  Bohu ke slávě a  lidem,  kteří tam budou přicházet, k užitku.  Soli Deo Gloria.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube