24.05.19
NOC KOSTELŮ

Staříč, kostel Nalezení svatého Kříže

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:30 - 18:00
Mše svatá
18:00 - 18:10
Vyzvánění všemi zvony - zahájení Noci kostelů
18:30 - 18:50
Křesťanské písně v průběhu církevního roku
v podání Václava Dvorského a Jiřiny Sládkové
19:00 - 19:15
Výklad k restaurovanému hlavnímu oltáři
možnost dotazů na restaurátory
19:30 - 19:45
Historie kostela.
20:00 - 21:00
Prostor pro ztišení, možnost rozhovoru s knězem. Ochutnávka mešního vína
21:00 - 22:00
Vystoupení pěveckého sboru Musica Priboriensis a sólový zpěv Nely Skarkové
Musica Priboriensis - studentský pěvecký sbor z Gymnázia Příbor, BOŽSKÁ MÚDROST písně z tzv. Příborského kancionálu; Nela Skarková - studentka 2. ročníku HAMU, na varhany ji doprovodí Petr Strakoš
22:15 - 22:25
Mariánské písně v podání žesťových nástrojů z věže kostela
22:30 - 22:40
Kostel ve tmě
Možnost prohlídky kostela jen při svíčkách
23:40 - 23:50
Požehnání přítomným a obci Staříč - P. Petr Huvar
23:50 - 00:00
Společné ukončení modlitbou na úmysly návštěvníků Noci kostelů

Celovečerní program:

Výstava fotografií, liturgických předmětů a ornátů
Prohlídka kostela
Po celou dobu Noci kostelů je možnost volné prohlídky interiéru, kůru, varhan, věže, zvonů, starého hodinového stroje, nahlédnutí do půdního prostoru.
Možnost zapálení svíčky na konkrétní úmysl

Informace o kostele

GPS: 49°41'9.883"N, 18°16'24.931"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tadeáš Kubala

Staříčský kostel Nalezení svatého Kříže se nachází na návrší uprostřed obce. První zmínka o farnosti je z roku 1290. Původní kostel byl dřevěný. Hlavní loď kostela, jak ji vidíme dnes, byla vystavěna z kamene začátkem 16.století. V roce 1757 byla přistavěna věž a v roce 1767 zbudována krypta. V dalších letech byl dřevěný strop nahrazen cihelnou klenbou. V roce 1852 přistavěna sakristie a kaple s oratoří. Výzdoba kůru byla provedena v roce 1943 olomouckým sochařem profesorem Hladíkem. Varhany postavil v roce 1896 Karel Neuser z Nového Jičína. Tento  nenápadný kostel Vás překvapí krásným barokním interiérem.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube