07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Bílovice nad Svitavou, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:25 - 17:30
Slavnostní vyzvánění
Rozezvučí se kostelní zvony k pozvání na Noc kostelů.
17:30 - 18:00
Radostná zpráva - čtení z Bible (1)
Čtení z evangelia podle Lukáše, při kterém se vystřídá více čtenářů. Zaposlouchejte se do čtení z Bible. Boží slovo je stále živé a může promlouvat do dnešních životních situací každého z nás. Pokud chcete, můžete se ke čtení připojit i vy.
17:30 - 19:00
Tvoření mozaiky - workshop pro děti větší i menší
Tvoření mozaiek jednoduchých i složitějších, samostatně nebo s pomocí rodičů nebo přítomných asistentů. Přijďte si vyzkoušet vytvořit svou mozaiku. Workshop pro děti větší i menší probíhá před kostelem.
17:30 - 20:00
Varhany - prohlídka s komentářem
Prohlídka varhan se zajímavým komentářem naší paní varhanice. Víte, jak se na varhany hraje? Vydáte se po schodech na kůr a dozvíte se určitě mnoho zajímavostí o královském nástoji.
17:30 - 21:00
Občerstvení pro osvěžení poutníků
improvizovaný stánek před kostelem, kde získáte nejen potřebné informace k programu, ale také vám nabídneme něco na zub (ať už zůstanete delší dobu u nás nebo se vydáváte dál)
18:30 - 19:00
Mozaiky v bílovickém kostele (Ing. arch. Jiří Šťasta, Ph.D.)
Nově instalovaná velkoplošná mozaika v hlavní lodi kostela z brněnské Dílny Všech svatých znázorňuje čtyři obrazy naší spásy (Zvěstování, Ukřižování, Vzkříšení, Nevěsta církev). Jiří Šťasta, autor mozaiky, nás seznámí s obsahem mozaiky.
19:15 - 19:45
Radostná zpráva - čtení z Bible (2)
Čtení z evangelia podle Lukáše, při kterém se vystřídá více čtenářů. Zaposlouchejte se do čtení z Bible. Boží slovo je stále živé a může promlouvat do dnešních životních situací každého z nás. Pokud chcete, můžete se ke čtení připojit i vy.
20:00 - 20:45
Mše svatá
Eucharistická bohoslužba doplněná o komentáře k liturgii.
21:00 - 22:00
Modlitba zpěvem
Kdo zpívá, dvakrát se modlí. Večer chval.
22:00 - 22:15
Požehnání městu a všem lidem
22:30 - 22:30
Zakončení Noci kostelů

Celovečerní program:

111 let kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou
K dipozici stručný tištěný (i online) průvodce historií kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou, který byl postaven v letech 1908 až 1913 podle projektu brněnského architekta Antonína Blažka.
Prohlídka interiéru kostela
Samostatná prohlídka kostela včetně presbytáře i sakristie, k dispozici vytištěný popis kostela. Hlaholice na dveřích kostela odkazuje na sv. Cyrila a Metoděje, zajímavé jsou vitráže (Bohumír Matal), oltář a ambon (Ludvík Kolek), pámátník Jana Rybáře
Videoprocházka životem farnosti
v předsíni kostela máte možnost podívat se na sestřih fotografií a videozáznamů z významných událostí života bílovické farnosti
Zapal svíčku s modlitbou
Každý příchozí může kdykoliv během večera zapálit svíčku a připojit svou modlitbu (napsat na lísteček a vložit do košíku před oltářem). Věříme, že Bůh všechny modlitby slyší. Všechny úmysly na lístečcích budou pomyslně předneseny Bohu při mši sv.
Zveme Bílovice na rande
U improvizovaného stánku před kostelem vás seznámíme s Manželskými večery. Pozveme vás na podzimní MV v Babicích. Seznamte se s možností, jak prohloubit svůj manželský vztah. Máte ho na dosah ruky i u nás.
Zveme Bílovice na večeři
U improvizovaného stánku před kostelem vás pozveme na kurzy Alfa, ať už na ten u nás v Bílovicích, nebo na některý jiný v okolí. Ochutnejte Alfu. Zveme vás na večeři.
Komentovaná prohlídka věže, zvonů a hodin
Možnost v malých skupinkách vystoupit na věž, jejíž prostory jsou jindy veřejnosti nepřístupné. Od našich průvodců se dozvíte mnoho zajímavostí o zvonech i věžních hodinách.

Informace o kostele

WWW: https://farnost-bilovice.cz

Adresa kostela: Tyršova 413, Bílovice nad Svitavou

GPS: 49°14'40.92"N, 16°40'18.48"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. PaedDr. Pavel Lazárek

Návaznost na dopravu:

vybrané spoje MHD Brno autobusové linky č. 75 s prodloužením jízdy do Bílovic nad Svitavou

osobní vlak na trati Brno hlavní nádraží – Blansko – Letovice, zastávka Bílovice nad Svitavou

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20.04.2024)

Ne
9:30 celý rok, každý týden
19:00 celý rok, každý týden, adorace
Další bohoslužby v týdnu …
St
6:45 v době adventní, každý týden, roráty
8:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden, ve školním roce pro děti
So
7:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube