24.05.19
NOC KOSTELŮ

Ochoz u Brna, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:30 - 18:30
Koncet ochozské scholy OKSID
koncert ochozské scholy OKSID
19:00 - 20:00
Pojďte s námi do Panamy!
O své výpravě do Panamy - do Nového světa, o setkání s papežem Františkem a mladými lidmi z dalších světadílů promluví a o své zážitky v doprovodu fotografií se s návštěvníky Noci kostelů v Ochozi u Brna podělí duchovní správce P. Zdeněk Drštka.

Informace o kostele

WWW: http://farnost.ochozubrna.cz/

GPS: 49°15'13.237"N, 16°44'17.081"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Aneta Vidurová

Návaznost na dopravu:

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, viz. www.idsjmk.cz

http://www.ochozubrna.cz/doprava/ds-1012/archiv=0&p1=52

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17.09.2018)

Ne
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
18:00 celý rok, každý týden
18:00 ve školním roce, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Římskokatolický ochozský kostel se nachází v obci Ochoz u Brna a patří římskokatolické
farnosti Ochoz u Brna. Z pohledu historie je farnost stará jako sama obec Ochoz u Brna,
která vznikla sloučením dvou samostatných obcí: Ochoz a Obce v roce 1947. Počátky lze
datovat do roku 1237 - Ochoz a 1254 - Obce. Tehdy Ochoz patřila do majetku blízkého
Zábrdovického kláštera řádu premonstrátů (dnes městská část Brno-Zábrdovice) založeného
před rokem 1209 moravským šlechticem Lvem z Klobouk se svolením olomouckého biskupa
Roberta a markraběte Vladislava. Je jisté, že již v době založení obce stávala v místech
dnešního kostela kaplička. V letech 1315-16 byla přestavěna na gotickou kapli. Na jejích
základech byl v roce 1606 postaven nynější kostel. Po třicetileté válce byl opraven v letech
1658 a 1659, rozšířen byl v letech 1740–1750. K dalším barokním úpravám došlo v roce
1784. Jeho patronem i celé farnosti je svatý Václav.

Ochoz u Brna, se nachází asi 10 km severovýchodně od Brna směrem na Moravský kras.
Většina katastru obce patří do chráněné krajinné oblasti Moravský kras, a to do jeho jižní
části. Nacházejí se zde kromě dalších zajímavostí významné jeskyně jako je Ochozská
jeskyně, Pekárna, Švédův stůl a celá řada krasových útvarů či propadání vodního toku Říčka.

Nejbližší Noc kostelů:

Bílovice nad Svitavou, kostel sv. Cyrila a Metoděje – 7,1 km

Prace, kostel Povýšení sv. Kříže – 12,2 km

Vranov, kostel Narození Panny Marie – 14,5 km

Lelekovice, kostel sv. Jakuba a Filipa – 17,2 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube