28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Tábor, sbor Božích bojovníků, CČSH

Program Noci kostelů 28. května 2021

16:00 - 17:00
Zvonění zvonů a vernisáž obrazů Magdalény Kolářové a fotografií Petra Mareše
Vernisáž meditativních obrazů Magdalény Kolářové a fotografií Tábora Petra Mareše z jeho knihy Toulava
17:00 - 18:00
Koncert rodinného souboru Matoška
18:00 - 19:00
Přednáška Anežky Janátové: O smyslu a síle modlitby
19:00 - 20:00
Prohlídky sboru a rozhovory
20:00 - 21:00
Recitace Ludmily Peřinové za doprovodu lyry Evy Kozinské v kolumbáriu

Informace o kostele

WWW: https://www.facebook.com/SborBozichBojovniku/

Adresa kostela: Farského 1960, Tábor

GPS: 49°41'2.054''N, 14°66'8.719''E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jitka Říhová

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube