07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Informace o kostele

GPS: 48°50'13.2"N, 16°29'34.44"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Eva Trefilíková

Návaznost na dopravu:

Novosedly leží na trase českých drah Břeclav - Znojmo. Cesta z nádraží ke kostelu trvá asi 20 min svižné chůze.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 27.02.2024)

Ne
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden
17:00 zimní čas, každý týden
18:00 letní čas, každý týden

Kostel  sv. Oldřicha v Novosedlech na Moravě

náleží k význačným architektonickým památkám.

Představuje jednu z mála dochovaných původně románských staveb v oblasti jižní Moravy.

První zmínka o něm sahá do roku 1276.

Svatyně měla pohnuté dějiny, sloužila k bohoslužbám i jiným církvím a vyznáním.

Došlo k několika podstatným přestavbám s prvky pozdní gotiky.

Roku 1811 byla přistavena  k severní straně presbytáře sakristie s přímým vstupem na kazatelnu.

K jižní straně lodi přiléhá stejně dlouhá kaple sv. Rochuse, která byla přistavena ve 2. Polovině 13. Století. V 16. století byla barokizována.

Od středověku se v kapli pohřbívalo. V 18. století byla považována za hrobku s přístupem zvenčí.

Je  zde umístěn barokní oltář sv. Rochuse a sv. Rosalie z doby kolem roku 1700.

Do horní části rámu je organicky nasazena drobná desková malbička sv. Václava, která nese prvky pozdní gotiky ze  16. století.

U vchodu do kaple je kropenka z doby kolem roku 1700.

Vnitřní vybavení kostela:

  • Obraz na hlavním oltáři od Jana Lichta z Brna představuje patrona kostela sv. biskupa Odřicha z konce 18. století. Po stranách jsou umístěny sochy postav svatých Petra a Pavla, pocházející z roku 1801.
  • Na levé straně presbytáře je boční oltář znázorňující umírajícího Josefa z 30. až 40. let 18. století, nad nímž je umístěn obraz sv. Václava I.

           Po bocích oltáře jsou sochy sv. Ambrože a sv. Mikuláše.

  • Protilehlý boční oltář znázorňuje umírající  sv. Barboru z poloviny 18.století s oboustranně  umístěnými sochami sv. Sebastiána a sv. Rochuse.
  • Kazatelna z konce 18. století
  •  Křtitelnice z doby kolem roku 1800
  • Pieta z doby kolem poloviny 19. stol.
  • Varhany z roku 1863

Kostel sv. Oldřicha se nachází ve středu obce. Náleží do biskupství brněnského.

Duchovním správcem je P. Jiří Komárek. Nedělní bohoslužba je v 9:00hod.

 

http://www.novosedlynamorave.cz/

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube