25.08.18
NOC KOSTELŮ

Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00 - 18:10 Zahájení
18:00 - 22:45 Po stopách Svatotomské madony - Palladia města Brna - pátrací putování a soutěž pro všechny generace
Jedno ze stanovišť putování - zájemci si mohou vyzvednout soutěžní pasy s kvízem, získat razítko soutěže (poté v cíli ve Starobrněnské bazilice malá odměna).
18:15 - 19:30 Pohádka Šíleně smutná princezna - oratoř Barunka (1. patro)
Veselá pohádka v podání studentského spolku Buřtguláš brněnského VKH. V oratoři Barunka (1. patro).
18:15 - 19:45 Přednáška paní věry Sosnarové v Aule ct. Martina Středy
Autorka knihy Krvavé jahody popisuje svůj nelehký osud a léta strávená v komunistickém ruském gulagu. Možnost zakoupit si tuto knihu.
19:00 - 20:00 Individuální a komentované prohlídky kostela
Provázejí mladí dobrovolníci ze společenství Živé kameny.
20:00 - 21:00 Varhany pro Brno
Na nové koncertní varhany zahraje katedrální varhaník a regenschori Petr Kolař.
20:00 - 21:15 Pohádka Šíleně smutná princezna - oratoř Barunka (1. patro)
Veselá pohádka v podání studentského spolku Buřtguláš brněnského VKH.
21:00 - 22:00 Individuální a komentované prohlídky kostela
Provázejí mladí dobrovolníci ze společenství Živé kameny.
21:45 - 23:00 Pohádka Šíleně smutná princezna - oratoř Barunka (1. patro)
Veselá pohádka v podání studentského spolku Buřtguláš brněnského VKH.
22:30 - 23:30 Večer milosrdenství, modlitba a schola
Chvály v podání scholy SCHOK Šitbořice.
23:30 - 00:00 Zakončení
Závěrečné požehnání s modlitbou.

Celovečerní program:

Krypta - možnost modlitby a rozjímání u ct. Martina Středy
19:30-19:50, 21:00-21:20
Výstava ornátů z depozitáře kostela
v kostele v rámci celého večera

Informace o kostele

WWW: http://www.jesuit.cz/brno

Adresa kostela: Jezuitská, Mozartova

GPS: Loc: 49°11'48.328"N, 16°36'36.288"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Riegrová

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Na místě dnešního kostela původně stál kostel Panny Marie, vybudovaný v přechodném románsko-gotickém stylu. Kostel náležel ke klášteru augustiniánek, zv. herburské panny, který byl - jako jeden z prvních klášterů v Brně - založen roku 1240. Tento klášter později zanikl a jeho budovy roku 1578 převzali jezuité, povolaní do Brna roku 1570. Jezuité nahradili středověký konvent monumentálním, avšak architektonicky nenáročným souborem kolejních budov, ve kterých byl mj. umístěn řádový noviciát. Po zrušení řádu roku 1773 sloužil tento stavební komplex jako kasárna a roku 1904 byl zbořen. Zachoval se z něj pouze raně barokní portál, který je dnes umístěný v Mozartově ulici za kostelem. Současný manýristický kostel byl postaven v letech 1598 až 1602. V polovině 18. století se přistoupilo k obnově jeho interiéru. Klenba byla opatřena freskovou výzdobou a původní zařízení doplnily, případně nahradily, nové oltáře. Na konci 2. světové války byl kostel značně poškozen při bombardování a v letech 1945-52 prošel náročnou;opravou. Po roce 1989 se správy kostela opět ujali jezuité. Od té doby v kostele;probíhají další opravy. 29. června 2014 byly v kostele vysvěceny nové varhany švýcarské firmy Mathis. Na stránkách Nadačního fondu Campianus www.campianus.eu se dozvíte o možnostech adopce píšťal a o programu varhanní hudby v kostele. Kromě bohoslužeb pro širokou veřejnost se v kostele konají bohoslužby a aktivity pro vysokoškolské studenty a u kostela působí Studentské centrum Vysokoškolského katolického hnutí Brno www.vkhbrno.cz. V kostele se také konají tzv. kurzy Alfa pro hledající křesťanskou víru, váhající a pochybující.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube