24.05.19
NOC KOSTELŮ

Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 00:00
Zahájení
18:15 - 19:15
Divadelní představení Noc na Karlštejně - oratoř Barunka (1. patro)
V podání studentského spolku Buřtguláš brněnského VKH.
18:30 - 19:00
Komentovaná prohlídka sakristie s výkladem restaurování mobiliáře
19:00 - 19:45
Přednáška na téma „Výzdoba jezuitského kostela“ s fotografickou prezentací
20:00 - 20:20
Přednáška o nových koncertních varhanech
20:00 - 21:00
Divadelní představení Noc na Karlštejně - oratoř Barunka (1. patro)
V podání studentského spolku Buřtguláš brněnského VKH.
20:20 - 21:00
Varhanní koncert
Zahraje katedrální varhaník a regenschori Mgr. Petr Kolař
21:00 - 22:00
Individuální prohlídka kostela
22:00 - 00:20
Zakončení - závěrečné požehnání s modlitbou

Celovečerní program:

Soutěžní poznávací trasa Odraz 30 let svobody v brněnských křesťanských dílech
18:00-22:00 nové koncertní varhany
Soutěžní poznávací trasa O Panně Marii, ochránkyni Brna
18:00-22:00 Panna Maria, ochránkyně před Švédy, P. Martin Středa

Informace o kostele

WWW: http://www.jesuit.cz/brno

Adresa kostela: Jezuitská, Mozartova

GPS: Loc: 49°11'48.328"N, 16°36'36.288"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Zdenka Kaňová

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21.11.2017)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
12:15 celý rok, každý týden, anglicky
21:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
12:15 celý rok, každý týden
19:00 ve školním roce, každý týden, studentská
Út
12:15 celý rok, každý týden
St
6:00 v době adventní, každý týden
7:30 ve školním roce, každý týden, studentská, kromě adventu
12:15 celý rok, každý týden
19:00 ve školním roce, každý týden, studentská (říjen - květen)
Čt
12:15 celý rok, každý týden
12:15 celý rok, každý týden
So
12:15 celý rok, každý týden

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Na místě dnešního kostela původně stál kostel Panny Marie, vybudovaný v přechodném románsko-gotickém stylu. Kostel náležel ke klášteru augustiniánek, zv. herburské panny, který byl - jako jeden z prvních klášterů v Brně - založen roku 1240. Tento klášter později zanikl a jeho budovy roku 1578 převzali jezuité, povolaní do Brna roku 1570. Jezuité nahradili středověký konvent monumentálním, avšak architektonicky nenáročným souborem kolejních budov, ve kterých byl mj. umístěn řádový noviciát. Po zrušení řádu roku 1773 sloužil tento stavební komplex jako kasárna a roku 1904 byl zbořen. Zachoval se z něj pouze raně barokní portál, který je dnes umístěný v Mozartově ulici za kostelem. Současný manýristický kostel byl postaven v letech 1598 až 1602. V polovině 18. století se přistoupilo k obnově jeho interiéru. Klenba byla opatřena freskovou výzdobou a původní zařízení doplnily, případně nahradily, nové oltáře. Na konci 2. světové války byl kostel značně poškozen při bombardování a v letech 1945-52 prošel náročnou;opravou. Po roce 1989 se správy kostela opět ujali jezuité. Od té doby v kostele;probíhají další opravy. 29. června 2014 byly v kostele vysvěceny nové varhany švýcarské firmy Mathis. Na stránkách Nadačního fondu Campianus www.campianus.eu se dozvíte o možnostech adopce píšťal a o programu varhanní hudby v kostele. Kromě bohoslužeb pro širokou veřejnost se v kostele konají bohoslužby a aktivity pro vysokoškolské studenty a u kostela působí Studentské centrum Vysokoškolského katolického hnutí Brno www.vkhbrno.cz. V kostele se také konají tzv. kurzy Alfa pro hledající křesťanskou víru, váhající a pochybující.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube