25.08.18
NOC KOSTELŮ

Modřice, kostel sv. Gotharda

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:00 - 17:45 Mše svatá
18:00 - 18:20 Dětská schola provází liturgickým rokem
Naše děti zazpívají písně doprovázející mše během liturgického roku
18:00 - 22:00 Individuální prohlídky kostela
Pro individuální prohlídku kostela jsou připraveny popisy inventáře kostela (sochy, obrazy, oltář,...)
18:00 - 22:00 Promítání ze života farnosti
Život farnosti v průběhu roku ve fotografiích
18:00 - 20:30 Program pro děti v kapli
Krátké aktivity pro děti umožňující rodičům nerušenou prohlídku kostela
18:20 - 18:40 Hudební vystoupení mladých muzikantek a muzikantů
Naši mladí muzikanti a muzikantky předvedou co umí
18:45 - 19:10 Základní škola Modřice se představuje
Pásmo žáků ZŠ Modřice, pěvecký sbor Zpěváček a Zpěvandule
19:10 - 19:30 Chvíle ztišení, prostor pro osobní modlitbu
19:30 - 19:45 O životě vážně i vesele I.
Čtení krásné prózy
20:00 - 20:30 Na kytary vážně i vesele
Kytarový soubor ZUŠ Židlochovice
21:00 - 21:15 O životě vážně i vesele II.
Čtení krásné prózy
21:20 - 21:40 Prošli modřickou farností
Přednáška o významných duchovních modřické farnosti
21:45 - 22:00 Zpívají Mužáci
Zazpívá mužský sbor modřických farníků

Celovečerní program:

Výsatava fotografií Prošli modřickou farností
Výstava fotografií významných modřických duchovních
Výstava fotografií "Opravy kostela v průběhu času"
Výstava fotografií provedených oprav v několika posledních letech
Možnost zapálení svíčky na osobní úmysl
Modleme se za svoje blízké a mysleme na ně
Možnost napsat vzkaz nebo prosbu Bohu
Vzkazy a prosby budou přineseny k oltáři během nedělní bohoslužby
Výstava "Naši muzikanti"
Výstava představí muzikanty modřické i nemodřické farní i nefarní

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-modrice.cz

Adresa kostela: Nám. Míru

GPS: 49°7'40.660"N, 16°36'46.965"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Hana Chybíková

Chrámový okrsek je situován v centru obce na mírném návrší, snad v místě nebo poblíž středověkého biskupského hradu. V nepravidelném půdorysu jej ohraničuje kamenná renesanční hradební zeď se střílnami, která je prolomena dvěma vstupy barokní brankou navazující na uličku na severovýchodě a širokou bránou na jihu. Plocha mezi kostelem a zdí bývala do roku 1880 hřbitovem. Věrohodnou existenci chrámu, který byl zasvěcen benediktinskému mnichovi svatému Gothardu, dokládá historický údaj časově zařazený do roku. Chrám, u kterého bylo v roce 1757 zřízeno děkanství, prošel řadou přestaveb a úprav. Části středověké stavby můžeme nalézt na jižní stěně. Při opravách byl v 70. letech 20. století odkryt fragment původního románského řádkového zdiva s kruhovými okenními otvory a částí portálu. Jde o jedinečnou architektonickou památku z přelomu 12. a 13. století. V ose kdysi západního průčelí, dnes již v interiéru kostela, nalézáme renesanční kamenný portál. Ve vytesaném textu modlitby je uveden letopočet 1540. Na západní straně byla v roce 1738 přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého, která má stát na místě pověstmi opředené hradní věže. Dochované základy však spíše náležely nejstarší chrámové věži pocházející zřejmě ze 13. století. Pod kaplí byla vybudována krypta. Tragické důsledky způsobil požár, který město zachvátil 7. srpna 1724. Plameny zachvátily kostel, věž i faru a město tehdy až na osm domů lehlo popelem. Brzy se přistoupilo k opravě, která však pro nedostatek financí nemohla být ani nákladná ani náročná. Stavební práce se zakrátko ukázaly jako málo kvalitní. Bylo rozhodnuto, že dojde k radikální přestavbě. Uskutečnila se v letech 1780 až 1784 a dala chrámu současný vzhled. Na jižní straně, u kněžiště, stával přístavek se sousoším Olivetské hory. Vzácný soubor pozdně gotických soch byl v roce 1982 z původního přístavku přestěhován pod kruchtu v západní části lodi. Toto mimořádné dílo, snad z okruhu nizozemského sochaře Nicolase Gerhaerta z Leydenu, pravděpodobně vzniklo již před rokem 1482. Soubor tvoří polychromované sochy Krista, apoštolů Jana, Jakuba a Petra a postava anděla. Část souboru je dlouhodobě zapůjčena do brněnských muzeí. Klasicistní vybavení chrámu pochází v převážné míře z doby poslední velké přestavby, především však z let 1790 až 1800. Oltář a kazatelna jsou z dílny brněnského sochaře Ondřeje Schweigela. Autorem monumentálního obrazu sv. Gotharda, který visí nad oltářem je malíř Ferdinand Licht. Na obětním stole oltáře sv. Kateřiny Gotická stojí dřevořezba Madony s dítětem. U signatury je vročena datem 1432. Pieta Panny Marie, naproti vstupu, pochází ze zrušeného kostela ve Slatince. Na ploše stropní klenby jsou dvě rozsáhlé fresky. První zachycuje poutní zastavení, druhá zpodobňuje skon sv. Gotharda. V roce 1930 je vytvořil žák profesora Františka Ženíška, malíř Rudolf Adámek.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube