28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Rosice u Brna, poutní kaple Nejsvětější Trojice

Program Noci kostelů 28. května 2021

21:30 - 21:40
Ztišení k modlitbě

Informace o kostele

WWW: http://rosice.farnost.cz

GPS: 49°10'20.64"N, 16°23'23.64"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Bohumil Fafílek

Z dálky viditelná dominanta poutní kaple Nejsvětější Trojice stojí na návrší při jižním okraji obce Rosice u Brna. Budova kaple má zajímavé architektonické řešení, neboť je vystavěna na kruhovém půdorysu se třemi apsidami. Hlavní oltář zdobí plastika Nejsvětější Trojice, postranní oltáře jsou zasvěceny Panně Marii Mariazellské a Panně Marii Svatotomské. V patře kaple jsou tři oratoře a kůr. Pod kaplí je krypta. K poutní kapli vede lipová alej s dvanácti kamennými zastaveními křížové cesty. Památníky s vytesanými reliéfy tvoří spolu s kaplí významnou historicky cennou památku. Již před válkou se stalo toto půvabné místo tradičním poutním místem, kam přicházeli lidé oslavit slavnost Nejsvětější Trojice.

Nejbližší Noc kostelů:

Rosice u Brna, kostel sv. Martina – 0,9 km

Rosice u Brna, zámecká kaple, Zámek Rosice – 1,1 km

Domašov u Brna, kostel sv. Vavřince – 8,9 km

Silůvky, modlitebna ČCE – 11,3 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube