25.08.18
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Hrušov, kostel sv. Františka a Viktora

Program Noci kostelů 25. května 2018

17:50 - 18:00 Za hlasem zvonů - zahájení Noci kostelů
součástí naší Noci kostelů bude výstava liturgických předmětů, dále výstava, mapující historii našeho kostela, po mši svaté rovněž s možností komentované prohlídky
18:00 - 18:40 Mše svatá
18:50 - 19:30 Vystoupení chrámového sboru
Daniela Nekulová, Jana Ratajová, Eva Herianová
20:00 - 20:45 Vystoupení učitelů ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě
21:00 - 21:40 Prezentace z historie našeho kostela, léta od povodní po současnost
21:45 - 22:00 Adorace, chvíle ztišení při svíčkách v modlitbě za naši farnost - závěr naší Noci kostelů
22:00 - 22:00 Závěrečná modlitba, uzamčení chrámu

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-ostrava-hrusov.org

Adresa kostela: Divišova 228/15

GPS: 49°52'6.115"N, 18°17'6.164"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miriam Prokešová

Návaznost na dopravu:

Veřejná doprava: trolejbusová linka č. 105, zastávka Riegrova

Dálnice D1 směr Bohumín, odbočka z dálnice směr Centrum.

 

                                                                                                                     

Římskokatolický kostel sv. Františka  a sv. Viktora v neogotickém slohu byl vystavěn v letech 1886 - 1892. Plány ke stavbě kostela vypracoval podle původní skici Heinricha von Ferstela, (jednoho z architektů a tvůrců katedrály Božského Spasitele v Ostravě), vídeňský architekt Max Schweda. Kostel byl slavnostně vysvěcen 23. 5. 1893.

V r. 1997 byl kostel postižený povodní.

Kostel sv. Františka a sv. Viktora má svou pohnutou historii. Od roku 1899 zde sloužilo celkově 8 farářů, nejdéle P. František Bijok (od r. 1945 do r. 1983). Jen pro zajímavost - po jeho smrti přestaly bít zdejší zvony (3), funkční je pouze umíráček. Kostel má původní inventář: hlavní oltář z r. 1892, boční oltář Božského srdce Páně z konce 19. stol., boční oltář Panny Marie Lurdské z r. 1904 (socha Panny Marie byla povodní v r. 1997 zcela zničena, nedotčeny však zůstaly její sepjaté ruce), kazatelna je z r. 1892, stejně jako zpovědnice. Zachovalá křížová cesta je rovněž původní, a to z r. 1901. Lavice jsou rovněž z r. 1892. Autorem je sochař Köplinger z Ottesheimu u Lince.

Současné varhany jsou z r. 1954 (firma Rieger) a patří ke třem největším varhanním strojům v Ostravě. Jsou téměř předurčeny k varhanním koncertům, ale to by bylo možné až  po jejich celkové opravě (žádost o finanční příspěvek z nadací byla prozatím neúspěšně podána již několikrát).

Kostel je jedinečný a vzácný také svou cihlovou věží, která je v současné době opravována tak, aby mohla být zachována. 26. 2. 2010 byl kostel sv. Františka a sv. Viktora prohlášen za kulturní památku.

Bohoslužby se zde konají každou neděli v 8:40 hod, přes týden v koblovské kapli dle daného aktuálního rozpisu.

V posledních letech kostel prošel rozsáhlými opravami, především věže, vitrážových oken, věžních fiál, vstupního portálu, aj. Naše poděkování patří především Moravskoslezskému kraji, Magistrátu města Ostravy, Ministerstvu kultury, kteří poskytli potřebné finance na záchranu kostela, dále také Nadaci OKD, Nadaci ČEZ, štědrým dárcům a sponzorům, v menší míře také ostravsko-opavskému biskupství. V současné době usilujeme o další finance na nezbytné opravy. Zúčastnili jsme se soutěže veřejných sbírek - Máme vybráno (v roce 2016 jsme získali sedmé místo) a národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2016/2017 a nyní 2018/2019.

Od roku 1997 se u nás vystřídalo celkově již 5 kněží - p. Wieslaw Zajonc, p. František Gajewski, p. Piotr Marek Kowalski, p. Dominik Girašek. Současný kněz P. Krysztof Szewczyk je v naší farnosti od července roku 2017.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube