07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-decin.cz

Adresa kostela: Křížová

GPS: Loc: 50°46'45.286"N, 14°12'51.115"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ing. Jaroslava Skřivánková

Návaznost na dopravu:

Autobusy MHD na linkách 201, 202, 204 a 207

                            Chrám Povýšení svatého Kříže patří mezi vůbec nejcennější stavby ve městě. Vznikl v letech 1687–1691 jako zámecký kostel. O jeho výstavbu se zasloužil hrabě Maxmilián Thun a zejména jeho mladší bratr Jan Arnošt, kníže arcibiskup salcburský. Jedná se o sálový kostel na půdorysu latinského kříže završený vysokou centrální kupolí s lucernou. Jeho průčelí je zdobeno řadou barokních soch. Atiku korunují postavy sv. Heleny s křížem a čtyři andělé nesoucí nástroje Kristova umučení. Vedle hlavního vchodu jsou v nikách umístěny postavy sv. Veroniky a Máří Magdaleny.

V interiéru kostela zaujme na první pohled především nástěnná malba od Josefa Kramolína z let 1791–1792 vztahující se k legendě o svatém kříži. Mezi nejcennější části vnitřního vybavení zcela jistě patří také všechny oltáře. Hlavní je dílem kameníka Santina Maderny. Byl vytesán z hnědého mramoru a měří na výšku téměř devět metrů. Oba boční oltáře věnovala náboženská bratrstva, která při kostele působila v barokních časech. Na levé straně je to oltář růžencový s obrazem, který do kostela jako symbol usmíření vrátila v 90. letech rodina Thun Hohenstein. Oltář na pravé straně dnes zdobí obraz Piety od děčínského malíře Benedikta Kerna. Za pozornost stojí také dřevěná vyřezávaná kazatelna z roku 1729 od litoměřického sochaře Josefa Fischera. Romantické dvoumanuálové varhany Opus 315 z roku 1891 stavitelů Otto a Gustava Riegerových, Krnov. Zrestaurovány v letech 2001-2003. V r. 2004 prohlášeny MK kulturní památkou ČR. Jejich využití je značné i díky hostujícím umělcům z domova i zahraničí. O nástroj se kontinuálně od roku 1965 stará regenschori Jan Záhora. Na chrámu jsou zavěšeny tři zvony: nejstarší z 15. stol., autor neznámý; zvon Město Děčín z r. 2016, autor Petr Rudolf Manoušek; a zvon Valentina Lissiacka z r. 1748. Chrám je, krom pravidelných bohoslužeb, využíván ke koncertním účelům a k setkávání odborníků. V roce 2021 uplyne 330 let od položení a posvěcení základního kamene chrámu, 230 let od vzniku Kramolínových fresek tamtéž a 130 let od stavby historického varhanního nástroje Rieger, Opus 315.  Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel Povýšení sv. Kříže Děčín.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube