12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Děčín, kostel Povýšení sv. Kříže

Program Noci kostelů 12. června 2020

19:00 - 22:55
Zahájení programu
Otevření kostela v 19:00 hodin.
19:15 - 21:55
Ukázky zvonění
Zvon Město Děčín - elektrické zvonění, Zvon z 15. stol. - ruční zvonění
20:00 - 21:15
Prezentace historických varhan Rieger
Prezentaci nástroje provede Dr. Martin Maxmilian Kaiser. Historický popis, hudební ukázky a varhanní koncert z tvorby francouzských skladatelů, včetně unikátních skladeb pouze pro varhanní pedál.
21:30 - 22:30
Vystoupení pěveckého sdružení SaH Děčín
Tradiční vystoupení pěveckého uskupení pod vedením sbormistryně Mgr. Jany Štrbové.
23:00 - 23:00
Závereční ztišení
Uzavření chrámu ve 23:00 hod.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnost-decin.cz

Adresa kostela: Křížová

GPS: Loc: 50°46'45.286"N, 14°12'51.115"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Záhora

Návaznost na dopravu:

Autobusy MHD na linkách 201, 202, 204 a 207

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 03.02.2020)

Ne
10:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:30 celý rok, každý týden
Út
7:30 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
7:30 celý rok, každý týden
So
7:30 celý rok, každý týden

                            Chrám Povýšení svatého Kříže patří mezi vůbec nejcennější stavby ve městě. Vznikl v letech 1687–1691 jako zámecký kostel. O jeho výstavbu se zasloužil hrabě Maxmilián Thun a zejména jeho mladší bratr Jan Arnošt, kníže arcibiskup salcburský. Jedná se o sálový kostel na půdorysu latinského kříže završený vysokou centrální kupolí s lucernou. Jeho průčelí je zdobeno řadou barokních soch. Atiku korunují postavy sv. Heleny s křížem a čtyři andělé nesoucí nástroje Kristova umučení. Vedle hlavního vchodu jsou v nikách umístěny postavy sv. Veroniky a Máří Magdaleny.

V interiéru kostela zaujme na první pohled především nástěnná malba od Josefa Kramolína z let 1791–1792 vztahující se k legendě o svatém kříži. Mezi nejcennější části vnitřního vybavení zcela jistě patří také všechny oltáře. Hlavní je dílem kameníka Santina Maderny. Byl vytesán z hnědého mramoru a měří na výšku téměř devět metrů. Oba boční oltáře věnovala náboženská bratrstva, která při kostele působila v barokních časech. Na levé straně je to oltář růžencový s obrazem, který do kostela jako symbol usmíření vrátila v 90. letech rodina Thun Hohenstein. Oltář na pravé straně dnes zdobí obraz Piety od děčínského malíře Benedikta Kerna. Za pozornost stojí také dřevěná vyřezávaná kazatelna z roku 1729 od litoměřického sochaře Josefa Fischera. Romantické dvoumanuálové varhany Opus 315 z roku 1891 stavitelů Otto a Gustava Riegerových, Krnov. Zrestaurovány v letech 2001-2003. V r. 2004 prohlášeny MK kulturní památkou ČR. Jejich využití je značné i díky hostujícím umělcům z domova i zahraničí. O nástroj se kontinuálně od roku 1965 stará regenschori Jan Záhora. Na chrámu jsou zavěšeny tři zvony: nejstarší z 15. stol., autor neznámý; zvon Město Děčín z r. 2016, autor Petr Rudolf Manoušek; a zvon Valentina Lissiacka z r. 1748. Chrám je, krom pravidelných bohoslužeb, využíván ke koncertním účelům a k setkávání odborníků. V roce 2021 uplyne 330 let od položení a posvěcení základního kamene chrámu, 230 let od vzniku Kramolínových fresek tamtéž a 130 let od stavby historického varhanního nástroje Rieger, Opus 315.  Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel Povýšení sv. Kříže Děčín.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube