28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Rapotín, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:50 - 18:00
Společné zvonění Noci kostelů 2021
Společně s ostatními kostely v celé České republice a okolních státech rozezvoníme rapotínské zvony.
18:15 - 19:00
MŠE SVATÁ
mše svatá s průvodním slovem O. Slawomira Sulowskeho.
19:00 - 21:00
OTEVŘENÝ KOSTEL
otevřený kostel pro soukromou adoraci.
19:00 - 21:00
PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, RODINY s poznáváním blízkých malých sakrálních staveb
poznávací hra pro rodiny s dětmi i jednotlivce v okolí kostela s ukončením v kostele do 21 hodin. Začátek hry na prostranství před kostelem v Rapotíně.
20:45 - 21:00
Ztišení a ukončení Noci kostelů 2021
možnost ztišení a modlitby při svíčkách, kytarový doprovod.....

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně leží ve středu obce Rapotín (asi 5 km od města Šumperka) v podhůří Jeseníků na Severní Moravě. Kostel leží v těsné blízkosti hlavní dopravní tepny ze Šumperka na Ostravu a Jeseník. Dostupnost je nejlepší autobusem na zastávku Rapotín, hřiště (5 min pěšky) nebo Rapotín, kostel (1 minuta pěšky). Vlakem se dostanete z tak, že vystoupíte na nádraží Petrov nad Desnou a uličkou směrem na Šumperk se napojíte na Petrovskou silnici, která Vás dovede po 15 minutách kolem hřbitova k rapotínskému kostelu. Spojení ze Šumperka: Autobusem - stanoviště č. 13 a 15 a 17 - zastávka Rapotín, hřiště či Rapotín, kostel.  Vlakem do Petrova nad Desnou (poté cca 15 minut pěšky).

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně První zmínky o Rapotíně jsou již z roku 1391, kdy tato obec náležela k velkolosinskému panství. Již tehdy byl Rapotín větší vesnicí a měl kostel a faru. Na místě nyynějšího kostela byl v roce 1524 postaven dřevěný kostelík, zasvědcený Panně Marii Nanebevzaté. stejně jako nynější koste, který byl postaven v roce 1874 podle plánu a za vedení Ing. Eduarda Rittera, rytíře z Ettmayeru. Stavitelem byl p. Baier ze Šumperka. Kostel stojí v nadmořské výšce 352 m. n. m. a je trojlodní bazilikou, jejístřední loď je vyšší než obě boční. Věž je vysoká 50 m a má čtvercový základ. Ve věži jsou umístěny dva zvony o váze 900 a 450 kg. Tyto zvony byly po válce pořízeny knězem P. Juliem Žavkem za velkého přispění farníků a zhotoven známou zvonařkou Laetycií Dytrychovou z Brodku u Přerova. Vysvěceny byly kěnem ThDr. Václavem Medkem. Velké mechanické varhany s elektrických pohonem jsou pěkným dílem známého stavitele varhan Riegera z Krnova. Byly zhotoveny roku 1873 pro světovou výstavu ve Vídni, ale v roce 1874 instalovány v Rapotíně. Kostel zdobí pěkné malby na okeních sklech. V roce 1997 postihly kostel v Rapotíně velké povodně a byla poškozena především podlaha kostela. Proto v roce  2000 proběhla rozsáhlá rekonstrukce - byla vyměněna dlažba, zhotoveno podlahové vytápění, provedeny asanační omítky a kostel byl vymalován a nově ozvučen. Dnes slouží nejen pro věřící občany z obce Rapotín, Petrov, Vikýřovice. Kromě bohoslužeb a slavnostních liturgií se v kostele také konají koncerty a jiné akce pro veřejnost (vánoční, adventní, velikonoční).  V roce 2018  započala první etapa oprav - věž kostela včetně hodinového strojku, v roce 2019 započala II. etapa oprava - výměna vitráží v lodi kostela a oprava venkovní fasády z východní strany, renovace vstupních dveří. V rámci získané dotace došlo k renovaci soch sv. Cyrila a Metoděje při vstupu do kostela a k vybudování nového wc. V roce 2021 začíná III. etapa oprava rapotínského kostela - výměna vitráží za varhanami do původní podoby, oprava fasády - vstup do kostela.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube