02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha 6 - Liboc, kostel sv. Fabiána a Šebestiána

Program Noci kostelů 2. června 2023

19:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
19:00 - 21:00
Hra pro děti i dospělé
Hra je určena jak pro děti, tak i dospělé. Na závěr se můžete těšit na sladké překvapení.
19:30 - 21:00
Věž a zvony Libockého kostela
Komentovaná prohlídka věže a zvonů
20:00 - 20:45
Neztrácejte hlavu! Bude se Vám ještě hodit.
Životem s gospelem na rtech - zpívá libocký chrámový sbor pod vedením Lukáše Valáška
21:00 - 21:30
sv. Terezie z Lisieux, inspirací pro dnešní svět?
Čím může tato klauzurovaná karmelitka z konce 19. století, která prožila tak krátký život obohatit, inspirovat nás v 21. století? Pokusí se odpovědět v přednášce P. Jeroným Ertelt, O.Carm

Celovečerní program:

Kavárna
Přijďte ochutnat dobrou kávu připravenou nadšeným baristou.

Informace o kostele

WWW: http://www.rkfliboc.cz

Adresa kostela: Libocká

GPS: 50°5'13.297"N, 14°19'44.000"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Josef Jeroným Ertelt

Návaznost na dopravu:

Dopravní spojení:

metro (A) stanice Petřiny, dále BUS 191, 108

BUS 191, 108 zastávka Libocká

Metro "A", tram 1, 18, zastávka Petřiny a následně pěšky ulicí Sestupná a V domcích, cca 10 min  z kopce, příp. BUS 191,108 zastávka Libocká

tram 22, 25,  do zastávky Vypich a dále pěšky přes Oboru Hvězda, případně BUS 191 zastávka Libocká

do kostela je bezbariérový přístup

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána je dominantou Liboce. Podle kroniky Václava Hájka z Libočan sahá historie kostela v Liboci až do roku 992. Poté co na tomto místě pohanský vršovec Hradoboj, pán na Ruzyni, ze vzdoru proti knížeti zabil kněze Prostivoje, přikázal kníže Boleslav II. postavit zde kamenný kostel ke cti Panny Marie a mučedníků Fabiána a Šebestiána.

Tato zpráva ovšem není pokládána za věrohodnou. Farní kostel je v Liboci písemnými prameny spolehlivě doložen ve 14. století, archeologickými sondami již o sto let dříve.

Po husitských válkách náležel straně podobojí, po rekatolizaci byl kostel péčí nejvyššího purkrabího Bernarda Ignáce z Martinic (+1685) nákladně obnoven.

Samostatná farnost byla v Liboci obnovena roku 1702. Roku 1842 byl kostel zbořen a nahrazen větší novostavbou na témže místě. Nový kostel byl benedikován 20.10.1844 zdejším farářem Františkem Lampou, který celou stavbu uskutečnil. Z té doby také pochází veliký obraz patronů kostela svatých Fabiána a Šebestiána od malíře Josefa Hellicha.

Poslední oprava kostela a zároveň úprava jeho interiéru podle reformy druhého vatikánského koncilu byla provedena v letech 1990 - 1991 péčí tehdejšího faráře Miroslava Vágnera.

V roce 1996 svěřil pražský arcibiskup farnost a kostel do péče řádu karmelitánů.

Zvláštností kostela je umístění oltáře na západní straně.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube