28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Antonína Paduánského

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:45
Mše svatá
20:00 - 20:30
Co najdete v našem kostele
Varhanní preludia mezi body programu
22:30 - 23:00
Adorace
Adorace před Nejsvětější svátostí

Informace o kostele

WWW: http://www.svatyantonin.cz/

Adresa kostela: Strossmayerovo nám.

GPS: 50°5'55.590"N, 14°26'6.490"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Beran

Návaznost na dopravu:

metro C a tram 14 - stanice Vltavská (dál cca 400 m pěšky) tram 1, 8, 12, 24, 17, 25, 26 - zastávka Strossmayerovo nám.

Novogotický kostel postavený v letech 1908 - 1914 podle návrhu Františka Mikše. Stavba je trojlodní o délce 51m se dvěma věžemi o výšce 63m. Ve věžích jsou umístěny dva zvony: Kliment z roku 1572, přenesený z nedalekého kostela sv. Klimenta, a Václav - kopie Zvonu svobody z Philadelphie, darovaná americkými krajany v roce 1919 prezidentu Masarykovi. Současná úprava liturgického prostoru je dílem akademického sochaře Karla Stádníka.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube