07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 7 - Holešovice, kostel sv. Antonína Paduánského

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 18:45
Mše svatá
19:00 - 20:00
Charita Praha-Holešovice se představuje
Navštivte zpovědní místnost a nechte si od sestřiček z Charity Praha-Holešovice změřit tlak, glykémii a saturaci kyslíkem.
19:00 - 22:00
Výstup do věží
vzhůru až ke zvonům
20:00 - 20:30
Co najdete v našem kostele a k čemu to slouží
Uvedení do liturgického prostoru.
20:30 - 21:30
Představení varhan
Představení a předvedení třímanuálových varhan stavitele J. Hubičky na kůru kostela sv. Antonína místním regenschori MgA. Miroslavem Pšeničkou.
22:30 - 23:00
Adorace
Adorace před Nejsvětější svátostí a závěrečná modlitba

Celovečerní program:

Ze života farnosti
Prezentace fotografií z farních akcí v kostele i mimo něj.
Setkání s naším živým společenstvím
v případě zájmu - sdílení, svědectví
Život sv. Antonína
Možnost seznámení se s výjevy ze života sv. Antonína na freskách v presbytáři.
Pošta do nebe
Možnost zapisovat díky a prosby - dopisy do nebe - a vkládat je do schránky umístěné v kostele. Obsah schránky na konci Noci kostelů přineseme před oltář a zahrneme do našich modliteb v rámci závěrečné adorace.
Modlitba s možností rozsvícení svící
Svíce budou k dispozici na místě.
Setkání s duchovními
Možnost v průběhu večera individuálně pohovořit s knězem.

Informace o kostele

WWW: http://www.svatyantonin.cz/

Adresa kostela: Strossmayerovo nám.

GPS: 50°5'55.590"N, 14°26'6.490"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jiří Beran

Návaznost na dopravu:

metro C a tram 14 - stanice Vltavská (dál cca 400 m pěšky) tram 1, 8, 12, 17, 25, 27, 30, 34, autobus 156 - zastávka Strossmayerovo nám.

Novogotický kostel postavený v letech 1908 - 1914 podle návrhu Františka Mikše. Stavba je trojlodní o délce 51m se dvěma věžemi o výšce 63m. Ve věžích jsou umístěny dva zvony: Kliment z roku 1572, přenesený z nedalekého kostela sv. Klimenta, a Václav - kopie Zvonu svobody z Philadelphie, darovaná americkými krajany v roce 1919 prezidentu Masarykovi. Současná úprava liturgického prostoru je dílem akademického sochaře Karla Stádníka.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube