28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Hlavice, kostel sv. Linharta

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:10
vyzvánění zvonu – zahájení
18:00 - 22:00
možnost prohlídky kostela a zapálení svíce za …
K dispozici svíčky k zapálení za úmysl
18:15 - 19:00
koncert žáků ZŠ Hlavice
18:30 - 19:30
vystoupení souboru Horačky a představení knihy Podještědský kroj
Vystoupení souboru je spojeno s představením nové knihy, účastní se i autoři

Celovečerní program:

představení mešních vín, posezení
„Zvířata z lesa“
Výstava fotografií Denisy Mikešové
„Zvířata z lesa“ - soutěž pro děti
Soutěž pro děti – kresba na asfalt „Zvířata z lesa“, vyhlášení s odměnou.
chvíle ztišení a zamyšlení

Informace o kostele

Stavba kostela v Hlavici je orientovaná, pozdněbarokního tvarosloví, jednolodní prostor má půdorys obdélný, uprostřed rozšířeny, na východě přiléhá obdélný presbytář a na západě věž. Kostel byl vystavěn v letech 1748 až 1759. Stojí snad v místech staršího kostela zaniklého za husitských válek, podmět k stavbě nového barokního kostela dala epidemie dobytčího moru, která v roce 1747 zasáhla okolí, ale Hlavice se nedotkla. Proto kostel nese zasvěcení sv. Lihartovi, patronu dobytka, a proto také je s kostelem tradičně spojena tradice poutí: V kostele je obraz z roku 1748 zobrazující morové procesí z Mnichova Hradiště do Hlavice. Krom hlavního oltářního obrazu z roku 1896 je sv. Linhart připomínán na soše ze 40. let 18. století před kostelem. Sv. Linhart byl vyobrazen jako opat obklopený býkem, koněm a ovcemi (pouze socha býka se dochovala).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube