02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Hlavice, kostel sv. Linharta

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

V roce 1747 zasáhla široké okolí obce velká epidemie zvířecího moru,

která se vyhnula pouze hlavické farnosti.

Od těchto dob se zde konala procesí ke sv. Linhartu, ochránci dobytka.

Postupně přestal malý kostelík kapacitně stačovat,

a tak přistoupili ke stavbě nového velkého kostela

na nejvyšším místě Hlavice mezi lety 1748 až 1759.

Procesí dala základ slavným hlavickým poutím,

jejichž atmosféru popsala ve svých románech i Karolína Světlá.

Slavné Hlavické poutě se konají již 270 let na konci srpna každý rok.

Kulturní památkou byl vyhlášen v r. 1958.

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube