25.08.18
NOC KOSTELŮ

Brno-Žebětín, kostel svatého Bartoloměje

Program Noci kostelů 25. května 2018

16:00 - 18:00 Venkovní program pro předškolní děti
Těšit se můžete na plnění zábavných úkolů s malou odměnou na konci. V případě deště se program nekoná.
18:15 - 19:00 Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje
19:00 - 20:30 Venkovní program pro školní děti
Start průběžně - pro každého, kdo přijde v daném časovém rozmezí. V případě deště se program nekoná.
19:00 - 21:30 Prohlídka kostela sv. Bartoloměje s komentářem
Začátky vždy v 19:00, 20:00 a 21:00 hodin. Na prohlídku v 19 a 20h navazuje krátký koncert skupiny DNA, po prohlídce v 21h následuje krátké vystoupení našich varhaníků.
19:00 - 21:30 Doprovodný program
Po celou dobu možnost rozhovoru s knězem a prohlídka fotografií z historie kostela a farnosti.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostzebetin.cz

Adresa kostela: Křivánkovo náměstí

GPS: 49°12'21.915"N, 16°29'15.061"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Jiří Bůžek, Dr.

Návaznost na dopravu:

Autobus č. 52 z Mendlova náměstí a ze Zoologické zahrady, zastávka Křivánkovo náměstí.

 

Žebětínský kostel založila ve 14. století dcera Přemysla II. Eliška Rejčka, která zároveň dala podnět k založení kostela svatého Vavřince v nedalekém Komíně. Fara je připomínána již v roce 1437. Kostel a fara byly během třicetileté války značně poškozeny. V roce 1633 byly pro nedostatek duchovních spojeny farnosti v Komíně, Bystrci a Žebětíně pod společnou duchovní správu komínského faráře. Žebětínský kostel byl obnoven roku 1732 a farní budova roku 1787. Roku 1869 byl Žebětín povýšen na samostatnou farnost.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube