10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Brno-Žebětín, kostel svatého Bartoloměje

Program Noci kostelů 10. června 2022

16:00 - 18:00
Hrajeme si se zvuky
Děti si mohou vyrobit jednoduché hudební nástroje. V případě deště se program koná v klubovně na farním dvoře.
17:15 - 17:55
Mše svatá
18:00 - 18:15
Varhanní hudba I.
18:00 - 22:00
Kostel otevřený do 22h
18:15 - 18:45
Volná prohlídka kostela
18:45 - 19:00
Slyšte trombón
19:00 - 19:30
Komentovaná prohlídka kostela sv. Bartoloměje
19:30 - 20:15
Chvalme hudbou
Příležitost k chvále i ztišení s hudebním doprovodem.
20:15 - 20:45
Volná prohlídka kostela
20:45 - 21:00
Varhanní hudba II.
21:00 - 21:05
Požehnání
21:10 - 22:00
Volná prohlídka kostela

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostzebetinkohoutovice.cz

Adresa kostela: Křivánkovo náměstí

GPS: 49°12'21.24"N, 16°29'15.36"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Petra Doffková

Návaznost na dopravu:

Autobus č. 52 z Mendlova náměstí a ze Zoologické zahrady, zastávka Křivánkovo náměstí.

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 19.12.2020)

Ne
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
St
16:30 celý rok, každý týden, bohoslužba pro děti
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden

Žebětínský kostel založila ve 14. století dcera Přemysla II. Eliška Rejčka, která zároveň dala podnět k založení kostela svatého Vavřince v nedalekém Komíně. Fara je připomínána již v roce 1437. Kostel a fara byly během třicetileté války značně poškozeny. V roce 1633 byly pro nedostatek duchovních spojeny farnosti v KomíněBystrci a Žebětíně pod společnou duchovní správu komínského faráře. Žebětínský kostel byl obnoven roku 1732 a farní budova roku 1787. Roku 1869 byl Žebětín povýšen na samostatnou farnost.

Do života našeho společenství můžete nahlédnout prostřednictvím webových stránek.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube