02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Hradčany, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:00 - 21:00
Příležitost k návštěvě kapitulního kostela
Po čtyřleté rekonstrukci byla završena obnova interiéru kapitulního kostela, který se rozzářil svou původní krásou z r. 1580. Ale protože je chrám v současné době otevírán jen v době bohoslužeb, nabízí se jedinečná příležitost k jeho návštěvě.
18:30 - 19:30
Harfový koncert
Harfový koncert mistrů evropské hudby. Účinkují žáci ZUŠ Jana Hanuše pod uměleckým vedením MgA. Vendulky Vaňkové.

Celovečerní program:

Dějiny a současnost kapituly Všech svatých
Příběh naší kapituly je spojen s profesory Karlovy univerzity, kteří významným způsobem zasáhli do dějin naší země. Přijďte se seznámit s nejvýznamnějšími událostmi a osobnostmi našeho kapitulního kolegia.
Krása a lesk Královské kolegiátní kapituly Všech svatých
Výstava bohoslužebných předmětů aneb prohlédněte si zblízka oděv kanovníků a jiné předměty, které jsou používány při společných modlitbách a bohoslužbách kolegiátní kapituly.

Informace o kostele

WWW: http://kapitulavsv.cz

Adresa kostela: nám. U svatého Jiří

GPS: 50°5'26.790"N, 14°24'8.791"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tomáš Král

Návaznost na dopravu:

Tramvaj č. 22 ze zastávky Malostranská.

Kapitulní chrám Všech svatých stojí na základech tzv. královské kaple z 12. století, kterou pro své modlitby využíval panovnický rod Přemyslovců. Za vlády císaře Karla IV. Lucemburského (+1378) byl architektem Petrem Parléřem (+1399) zbudován po vzoru pařížské Saint Chapelle ve 2. polovině 14. století nový chrám, který se tehdy řadil k nejkrásnějším stavbám Evropy. Kostel však v r. 1541 vyhořel a teprve r. 1580 díky podpoře arcivévodkyně Alžběty Habsburské (+ 1592) se jej podařilo od základů zrenovovat ovšem do mnohem skromnější podoby. V r. 1588 byly do chrámu uloženy drahocenné ostatky sv. Prokopa Sázavského a kostel se tak stal jedním z významných poutních míst českého království.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském byla založena císařem Karlem IV. r. 1340 při tzv. královské kapli Všech svatých na Hradě Pražském. Tehdy mezi její členy patřili především klerikové z řad úředníků panovnické kanceláře. Velké vyznamenání se kapitule dostává od téhož panovníka až r. 1366, kdy císař Karel na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojuje Pražskou univerzitu s kapitulou při kostele Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhrazuje právě univerzitním mistrům. Věhlas kapituly vzrostl v 16. století, kdy byly z rozhodnutí císaře Rudolfa II. do kapitulního chrámu r. 1588 přeneseny ostatky sv. Prokopa. Členové kapituly jsou tak zároveň ochránci jeho hrobu. 

Za 650 let své existence sdružovala Kolegiátní kapitula bezpočet pozoruhodných osobností církevního, akademického i politického života. Mezi její členy patřili biskupové, rektoři a děkani Karlovy univerzity, vědci humanitních i přírodovědných oborů, spisovatelé a básníci nebo politici a poslanci zemského shromáždění. Mnoho z nich zanechalo hlubokou stopu v dějinách našeho národa a vědy svými objevy, spisy a reformami dotýkajícími se různých oborů lidské činnosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube