02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Frýdek-Místek, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku

Program Noci kostelů 2. června 2023

18:00 - 23:00 Otevřeno, možnost návštěvy
15:00 - 23:00
Otevřená svatojánská věž
Možnost výstupu na věž s krásným výhledem.
18:00 - 23:00
Ochutnávka mešních vín pod věží
18:30 - 19:00
Prohlídka a výklad o historii kostela
Exkurz do bohaté historie s komentovanou prohlídkou interiéru.
19:30 - 20:00
Prohlídka a výklad o historii kostela
Exkurz do bohaté historie s komentovanou prohlídkou interiéru.
21:00 - 22:00
Večer chval - schola EFRÉM
Meditace i dynamické chvály.
21:00 - 23:00
Kostel osvětlený svíčkami
Atmosféra kostela v noci osvětleného pouze mihotavým světlem svící, jako za starých časů.
22:00 - 23:00
Prohlídka kostela při svíčkách

Celovečerní program:

Svíce a přímluva
Možnost zapálení svíce s přímluvou za konkrétní osoby

Otevřené chrámy
Navštivte náš kostel i v jiné dny v rámci projektu Otevřené chrámy.

Informace o kostele

WWW: http://www.svatojanskavez.cz

Adresa kostela: ulice Farní, Frýdek

GPS: 49°41'11.05"N, 18°20'55.087"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Miroslav Přikryl

Farní kostel sv. Jana Křtitele byl založen asi v polovině 14. století. První zmínka o něm pochází z roku 1447, kdy nacházíme v seznamu far, které odvedly svatopetrský halíř, i faru frýdeckou. Listinou knížete Kazimíra II. z roku 1490 bylo u tohoto kostela zřízeno místo kaplanské a 1. srpna 1604 potvrdil pán Frýdku Bartoloměj Bruntálský z Vrbna příjmy frýdeckého faráře z vrchnostenských důchodů.

Kostel utrpěl vícekrát škody požárem. Poprvé roku 1592, podruhé v roce 1673, když udeřilo do kostelní věže a střecha nad ní shořela. Obrovský požár zachvátil naše město 12. dubna 1688 a zničil farní kostel, faru, školu, částečně i zámek a předměstí. Od svých farníků, z nichž většina byla požárem hospodářsky zničena, nemohl tehdejší farář Jindřich Samuel Wolf očekávat vydatnější pomoc. Proto organizoval sbírky v širokém okolí i sám přispěl z vlastních prostředků, a tak se mu podařilo dosáhnout toho, že během dvanácti let byly zahlazeny obrovské škody na církevním majetku způsobené požárem. Obnovil farní kostel, přistavěl k němu kapli sv. Kříže, vystavěl nové oltáře a ze zvonů zničených ohněm dal ulít nový velký zvon. Také znovu vystavěl farní budovu, takže byl nazván druhým zakladatelem farního kostela a fary.

Současná architektura farního kostela má gotické jádro z 2. poloviny 14. století přestavěné po vylíčených požárech.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube