24.05.19
NOC KOSTELŮ

Frýdek-Místek, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 23:30
Zpřístupnění krypty osvětlené svíčkami
Zpřístupnění krypty s ostatky utonulých poutníků a kněží.
18:00 - 21:00
"Lušti a hledej" aneb "Co se skrývá v tajence?" - aktivita pro děti
Interaktivní program pro děti připravuje Misijní klubko z Frýdku.
18:00 - 23:55
"Ó Matičko Frýdecká - Poutní chrám v proměnách staletí" - panelová výstava
Panelovou výstavu připravil historik David Pindur.
18:00 - 18:15
Zahájení a úvodní slovo kněze
18:00 - 23:00
Zpřístupněná kaple Panny Marie Lurdské naproti baziliky - v suterénu charitního domu
Poprvé zpřístupněná kaple v blízkosti baziliky.
18:15 - 18:45
Úvodní slovo k výstavě "Ó Matičko Frýdecká - Poutní chrám v proměnách staletí"
Úvodní slovo k výstavě přednese historik David Pindur.
21:30 - 22:00
Varhanní koncert
Varhany rozezní Miroslav Maňoušek.
22:30 - 23:30
Meditace a zpěvy ve stylu Taizé
Hraje a zpívá schola VENIMUS
23:30 - 23:45
Požehnání a rozloučení kněze

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostfrydek.cz

Adresa kostela: Mariánské nám.

GPS: 49°41'22.763"N, 18°20'48.204"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Roman Šotkovský

Otvírací doba v rámci projektu Otevřené chrámy. Přítomnost průvodce po celou otvírací dobu. (od 1.5. do 31.10.) Pondělí: zavřeno Úterý: 9:00-15:00 Středa: 9:00-15:00 Čtvrtek: 9:00-15:00 Pátek: 9:00-15:00 Sobota: 9:00-15:00 Neděle: 13:00-17:00

Chrám byl postaven na místě, kde v polovině 17. století podle pověsti dělníci nalezli při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie, kterou přenesli do farního kostela, ale dalšího dne ji nalezli opět na původním místě. Na tomto místě byla nakonec ponechána. Jiný pramen však uvádí, že sochu nechal roku 1665 vytesat František Eusebius z Oppersdorfu. Jisté však je, že od poloviny 17. století do Frýdku přicházelo množství poutníků, kterých po vybudování dřevěné kaple nad sochou roku 1706 stále přibývalo.

Základní kámen kostela byl položen 1740, stavbu vedl Bartoloměj Wittner. Roku 1759 byl chrám vysvěcen, avšak až roku 1777 byl chrám dokončen. Socha Panny Marie byla umístěna nad svatostánek. Frýdek tak získal dominantu, díky níž je občas nazýván „Slezské Lurdy“.

Význam chrámu byl podtržen 30. srpna 1999, kdy byl kostel povýšen papežem Janem Pavlem II. na basiliku minor.

Během Noci kostelů je zpřístupněna rovněž krypta pod bazilikou.

 

Možnost prohlídky: http://www.farnostfrydek.cz/kostely/prohlidky/  

www.farnostfrydek.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube