28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Frýdek-Místek, bazilika Navštívení Panny Marie/OTEVŘENÉ CHRÁMY

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:50
Mše svatá
19:00 - 19:15
Zahájení Noci kostelů a úvodní slovo kněze
19:00 - 22:00
"Ó Matičko Frýdecká - Poutní chrám v proměnách staletí" - panelová výstava
Panelovou výstavu připravil historik David Pindur.
20:00 - 20:30
Noční půlhodinka s hudbou
Koncert spolku VOX ORGANUM pro varhanní a duchovní hudbu. Varhany: Miroslav Maňoušek Trubka: Jan Štěpánek a jeho žáci
21:00 - 21:30
Noční půlhodinka s hudbou
Koncert spolku VOX ORGANUM pro varhanní a duchovní hudbu. Varhany: Miroslav Maňoušek Trubka: Jan Štěpánek a jeho žáci
22:00 - 22:05
Požehnání a rozloučení kněze

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostfrydek.cz

Adresa kostela: Mariánské nám.145, Frýdek-Místek

GPS: 49°41'22.763"N, 18°20'48.204"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Roman Šotkovský

V roce 2021 nebude v rámci Noci kostelů zpřístupněna krypta z důvodu platných protiepidemických opatření omezujících kapacitu osob v menších prostorách.

Otevírací doba baziliky v rámci projektu Otevřené chrámy (od 29. 5. do 31.10. 2021): úterý-sobota: 9:00-15:00, neděle: 13:00-17:00. Přítomnost průvodce po celou otevírací dobu.

VOX ORGANUM, spolek pro varhanní a duchovní hudbu Vás v roce 2021 srdečně zve na 4. ročník prázdninových koncertů PŮLHODINA S VARHANAMI. Koncerty budou probíhat každou neděli v 16 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku a proběhnou za podpory města Frýdek-Místek a farnosti Frýdek. 4. 7. smíšený pěvecký sbor Smetana 11. 7. Karel Martínek – varhanní improvizace 18. 7. Filip Šmerda – varhany 25. 7. Miroslav Luňák – zpěv 1. 8. Jiří Kovář – varhany 8. 8. Emma Binderová – fagot 15. 8. Markéta Brixi – violoncello 22. 8. Pavla a Ondřej Davidovi – lesní roh, trombon 29. 8. Nikola Novotná – zpěv Více informací na: http://www.voxorganum.cz/

Chrám byl postaven na místě, kde v polovině 17. století podle pověsti dělníci nalezli při kopání hlíny kamennou sochu Panny Marie, kterou přenesli do farního kostela, ale dalšího dne ji nalezli opět na původním místě. Na tomto místě byla nakonec ponechána. Jiný pramen však uvádí, že sochu nechal roku 1665 vytesat František Eusebius z Oppersdorfu. Jisté však je, že od poloviny 17. století do Frýdku přicházelo množství poutníků, kterých po vybudování dřevěné kaple nad sochou roku 1706 stále přibývalo. Základní kámen kostela byl položen 1740, stavbu vedl Bartoloměj Wittner. Roku 1759 byl chrám vysvěcen, avšak až roku 1777 byl chrám dokončen. Socha Panny Marie byla umístěna nad svatostánek. Frýdek tak získal dominantu, díky níž je občas nazýván Slezské Lurdy. Význam chrámu byl umocněn 30. srpna 1999, kdy byl kostel povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube