07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Staré Město, kaple Panny Marie, Staroměstská radnice

Program Noci kostelů 7. června 2024

20:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
20:00 - 23:30
Volná prohlídka kaple
Individuální prohlídka interiéru kaple s textovým průvodcem

Informace o kostele

WWW: http://www.tyn.cz

Adresa kostela: Staroměstské nám. 3/1

GPS: 50°5'13.427"N, 14°25'14.726"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Antonín Baloun

Návaznost na dopravu:

  • metro A – stanice Můstek | Staroměstská
  • tram 17 | 18 – zastávka Staroměstská
  • bus 207 – zastávka Staroměstská

Gotická kaple Panny Marie ve Staroměstské radnici patří k nejvzácnějším stavitelským památkám v Čechách. Spolu s obdobnou kaplí v budově Karolina je jediným dílem svého druhu v Praze. Nachází se v prvním patře radniční věže. Má gotická okna s kružbou, štíhlou jehlancovitou střechu s křížem a její průčelí je zdobeno kamennými znaky a sochami.

Stavitelem kaple byl Petr Parléř, významný umělec evropské vrcholné gotiky. Kaple vznikla v rámci přestavby radniční věže ve 14. století a roku 1381 byla za vlády krále Václava IV. poprvé vysvěcena. Do nové svatyně byl tehdy dosazen i kněz, aby zde sloužil bohoslužby. Ty se konaly před každým zasedáním městské rady, byly slouženy i vězňům v radnici nebo odsouzencům na smrt, kteří odsud kráčeli na popraviště. Pořádaly se zde mše pro blaho panovníka, časté byly i pohřební obřady.

V následujících staletích čelila svatyně rozličným osudům – těšila se rozkvětu, jindy byla vystavena hrozbám. Zkázu kaple přinesly hned husitské války – v roce 1420 byla kaple uzavřena a její interiér zpustl. V roce 1481 za panování Vladislava II. Jagellonského byla radniční kaple naopak podrobena významné obnově. Oproti tomu byla v době vlády císaře Josefa II. na základě vládního dekretu roku 1783 odsvěcena a stala se skladištěm nepotřebných věcí.

Nejdůstojnějšího vzhledu nabyla kaple Panny Marie při stavebních úpravách v 19. století. V letech 1856–57 byla podniknuta důkladná rekonstrukce poničeného interiéru. Rokem 1857 byla obnovená kaple zároveň včleněna do prohlídkového okruhu Staroměstské radnice a stala se běžně přístupnou i pro zahraniční návštěvníky. O třicet let později pak proběhla historicky nejvýznamnější úprava kaple. Vedl ji architekt Josef Mocker, který pro interiér navrhl i nový novogotický oltář.

Neblaze se do dějin radniční kaple zapsaly události Pražského povstání 1945, během kterých byla Staroměstská radnice intenzivně ostřelována nacisty. Byl pobořen arkýř kaple, její interiér vypálen. Náprava tehdejších škod probíhá dodnes. V letech 2015-18 byla do kaple vrácena část válkou poškozeného mobiliáře a sochařské výzdoby, po dlouhých 73 letech se na své místo vrátil i opravený Mockerův oltář.


V současnosti je kaple Panny Marie součástí návštěvnického okruhu Staroměstské radnice i místem příležitostných bohoslužeb nebo hudebních vystoupení. Je nemalou zajímavostí, že lze odsud nahlédnout i do mechanismu staropražského orloje a prohlédnout si zblízka točny s figurami dvanácti apoštolů.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube