28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 3 - Vysočany, kostel sv. Vojtěcha

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Zahájení Noci kostelů
18:15 - 18:45
Historie kostela sv. Vojtěcha
povídání o vzniku a přeměnách kostela sv. Vojtěcha
18:45 - 19:15
Chvíle pro tóny smyčcových nástrojů
hudební vystoupení smyčcového kvarteta
20:45 - 21:00
Zakončení Noci kostelů Na Balkáně se zpěvy Taizé
modlitba, ztišení (s doprovodem zpěvu v podání sboru farní mládeže)

Celovečerní program:

Ze života farnosti
prezentace představující život farnosti při kostele sv. Vojtěcha Na Balkáně
Doprovodný program pro děti
v případě hezkého počasí i na zahradě
Individuální prohlídka kostela

Informace o kostele

WWW: https://www.farnost-nabalkane.cz/

Adresa kostela: Na Balkáně (proti číslu 58)

GPS: 50°5'42.313"N, 14°29'5.980"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Magdalena Cisariková

Návaznost na dopravu:

tram 1, 9, 11 - zastávka Chmelnice

Od zastávky tramvaje pokračujeme vlevo (při jízdě ven z Prahy) ulicí Šikmá; na jejím konci odbočíme vpravo do ulice Na Balkáně. Po cca 150 metrech se po levé straně v zahrádkách nachází kostel Sv. Votěcha.  Na čelní stěně je hliníkový kříž.

kostel sv. Vojtěcha Na Balkáně

Kostel je umístěn v zahrádkové kolonii. Vznikl před druhou světovou válkou přeměnou bývalé orlovny na kapli při farnosti sv. Anny. Samostatná kvazifarnost byla zřízena k 1. 1. 2008. Duchovní správa je zajišťována z karlínské farnosti.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube