02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Praha 3 - Žižkov, sbor ČCE

Program Noci kostelů 2. června 2023

Program dosud nebyl zadán, zkuste to později, případně se obraťte na kontaktní osobu kostela.

Informace o kostele

WWW: http://zizkov2.evangnet.cz

Adresa kostela: Čajkovského 1639/10

GPS: 50°4'53.656"N, 14°27'9.846"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Olga Mrázková

Návaznost na dopravu:

metro A – stanice Jiřího z Poděbrad

bus 136, 175 – zastávka Olšanské náměstí

tram 5, 9, 26 – zastávka Lipanská

Křesťanská církev existuje už dva tisíce let. Po první tisícovce roků se začala dělit do několika větví, a tak jsou na světě pravoslavní, římští katolíci, protestanti (evangelíci) a řada společenství, která z nich vyrostla (Bibli však čtou všichni stejnou a sdílejí stejná starokřesťanská vyznání víry). Na konci druhé tisícovky let se některé proudy začaly zase spojovat.

Českobratrská církev evangelická vznikla před sto lety právě takhle, spojením křesťanů, kteří navazovali na reformátora Jana Kalvína, s těmi, kdo navazovali na Martina Luthera, a přibrali k tomu dědictví po Janu Husovi, Janu Amosu Komenském a jejich spolupracovnících.

Druhý sbor Českobratrské církev evangelické v Praze 3 – Žižkově byl založen roku 1928. Do té doby chodili evangelíci do Betlémské kaple v Prokopově ulici. Tehdy byla zakoupena parcela v Tomkově (dnes Čajkovského) ulici a na ní byly postaveny dva nájemní domy. Modlitebna měla stát na pozemku za nimi. K realizaci však nedošlo a sbor ke svým bohoslužbám využívá modlitebny v 1. patře domu č. 10.

Věříme, že tam kde se sejdou dva neb tři ve jménu Ježíše Krista, on je uprostřed nich. Proto se církev od nepaměti schází. V našem společenství jsou zastoupeny všechny generace a každá se aktivně podílí na životě sboru. Co do počtu členů, patříme mezi menší společenství, jsme však otevřeným společenstvím, kde si své místo najde každý.

Našim posláním je sdílet a šířit křesťanskou víru, lásku a naději.

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube