28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Pardubice, kostel sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:50
Mše svatá
Pravidelná bohoslužba
18:50 - 19:00
Zvony
19:00 - 19:05
Přivítání, úvodní slovo
Zahájení celého programu Noci kostelů
19:05 - 20:00
Historie kostela
20:00 - 21:00
Komentované prohlídky
1) Kůr * Setkání u varhan 2) Zákristie * Liturgické předměty a oděvy
21:00 - 21:30
V kostele při svíčkách...
Reprodukovaná hudba TAIZE
21:25 - 21:30
Závěr

Informace o kostele

Kostel upravil v interiéru v renesančním stylu v letech 1538-1542 Jan z Pernštejna. Západní předsíň byla přistavěna v roce 1912 architektem B. Dvořákem. Uvnitř je renesanční náhrobek Vojtěcha z Pernštejna (zemřel v roce 1534), oltářní obraz umučení sv. Bartoloměje od J. Wilmanna (kolem roku 1692), sousoší Kalvárie od I. Rohrbacha (okolo roku 1737).

 

 

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube