28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 4 - Krč, kostel sv. Františka z Assisi, Habrovka

Program Noci kostelů 28. května 2021

16:30 - 17:15
Biblické příběhy pro děti
Pásmo písniček a biblických příběhů převyprávěných do krátkých příběhů ze současnosti.
17:30 - 18:30
Mše
18:30 - 19:00
Hudba
Krátký koncert v podání Martina a Jakuba Škampových (violoncello, klavír), během kterého se můžete zaposlouchat do tónů hudby J. Brahmse a J.S. Bacha.
19:00 - 19:45
Historie Habrovky
Přednáška farního historika Stanislava Varhauta o tom, jak si sousedé z Krče svépomocí postavili ´provizorní´ kostel, který slouží dodnes.
20:00 - 20:30
Zeptejte se na cokoli
Příležitost zeptat se na jakékoli téma (praktické, teologické či duchovní), které souvisí s životem křesťanů. Na Vaše dotazy se těší Jiří Zajíc a Josef Basík, dlouholetí farníci, skauti a otcové od rodin.
20:30 - 21:00
Zpěvy Taizé
Tichý zpěv, meditace a modlitba v jednom. Nevšední zážitek a příležitost ke ztišení pro kohokoliv bez ohledu na vyznání. Koná se na farní zahradě pod širým nebem.
21:00 - 21:30
Hudba
Krátký koncert - zazní hudba L. van Beethovena a J.S. Bacha v podání Jakuba Škampy na klavír a Martina Škampy na violoncello.
21:30 - 22:00
Zeptejte se na cokoli
Příležitost zeptat se na jakékoli téma (praktické, teologické či duchovní), které souvisí s životem křesťanů. Na Vaše dotazy se těší Jiří Zajíc a Josef Basík, dlouholetí farníci, skauti a otcové od rodin.
22:00 - 22:30
Hudba
Přijďte si na chvíli sednout a zaposlouchat se v přítmí kostela do zvuku varhan v podání Pavla Černého.
22:30 - 23:00
Zpěvy Taizé

Informace o kostele

WWW: http://www.michlehabrovka.cz

Adresa kostela: U Habrovky 66/2

GPS: 50°2'26.731"N, 14°26'52.079"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jan Muzikář

Návaznost na dopravu:

Metro: trasa "C", Budějovická

Autobus: 121; 193 -  Poliklinika Budějovická

Autobus: 118, 170, 124 - Budějovická

Kostel sv. Františka z Assisi v Krči postavený v době protektorátu, v době úplného zákazu novostaveb. Stavba, dle návrhu arch. Emanuela Hrušky, byla realizována jako přemístění provizorní dřevěné kapličky na sklonku roku 1941 a v původním návrhu slouží dodnes. Kostel je výjimečný zejména svým jednoduchým vnitřním interiérem, který velmi dobře ztělesňuje odkaz sv. Františka z Assisi. Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube