07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Vsetín, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 22:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:45 - 18:50
Zvony
Na zahájení se rozezní všechny zvony kostela Nanebevzetí Panny Marie.
18:50 - 19:00
Zdravice a úvodní slovo
Zdravice starosty města Vsetín Jiřího Čunka a úvodní slovo děkana P. Františka Krále.
19:00 - 20:00
Koncert vsetínských pěveckých sborů Masarykova gymnázia Song a Hekal
20:00 - 20:30
Komentovaná prohlídka kostela
20:30 - 21:00
Výhled z horní paluby
Prohlídka varhan v teorii i praxi.
21:00 - 22:00
Večer chval v podání chválové kapely z Lidečka
Modlitba za naše město a závěrečné požehnání.

Informace o kostele

WWW: http://farnostvsetin.webnode.cz

Adresa kostela: Horní náměstí 134

GPS: Loc:49°20'25.068''N, 17°59'53.454''E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Jindřich Peřina

Návaznost na dopravu:

Ke kostelu jede z autobusového nádraží autobusová linka č. 6 směr Rybníky - Sychrov. Vystupte na zastávce U zámku.

 

Netypická církevní stavba pobělohorského baroka z konce 17. století, která měla původně jiné určení. Majitel panství hrabě Jiří Illésházy chtěl vybudovat nový zámek, ale po vyhoření původního dřevěného kostelíku a fary roku 1683 věnoval nedokončenou stavbu zámku katolické církvi. Po nutných úpravách byl kostel vysvěcen roku 1689. Z původního zámku zůstaly zachovány obranné nárožní rondely se střílnami (středoevropská rarita) a v západní zdi pozůstatky po konzolách plánovaného balkonu. Při úpravách v 19. století byla věž kostela ukončena cibulovitou bání se třemi novými zvony. Tyto zvony se během války ztratily a byly nahrazeny zvony železnými. Díky Bohu už má kostel opět zvony nové, které zvou věřící k modlitbě i ke mši svaté.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube