24.05.19
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel sv. Tomáše

Program Noci kostelů 24. května 2019

18:00 - 22:00
Žijí mezi námi
Prezentace Sdružení pěstounských rodin
19:00 - 19:30
Děti zpívají
Dětská schola

Celovečerní program:

Možnost tiché prohlídky kostela
18:00-24:00
Slovo shůry
Marii oslovil Bůh skrze anděla. Nás může oslovit slovem z Bible.
Místo pro setkání s Bohem
18:00-24:00 Modlitba, žehnání - zve Komunita Emmanuel
Soutěžní poznávací trasa O Panně Marii, ochránkyni Brna
18:00-22:45 původní místo pro Palladium, Pieta

Informace o kostele

WWW: http://www.svtomas.net

Adresa kostela: Moravské náměstí

GPS: Loc: 49°11'52.523"N, 16°36'26.936"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: P. Mgr. Jakub Tůma

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Tomáše se nachází na rohu Moravského náměstí a ulice Rašínova v bezprostřední blízkosti zastávek MHD Česká a Moravské nám.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21.11.2017)

Ne
7:45 celý rok, každý týden, latinská
9:00 celý rok, každý týden
11:00 celý rok, každý týden
19:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden
Út
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden
St
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden, ve školním roce je mše sv. pro děti
19:00 ve školním roce, 1x za měsíc, 1. v měsíci, mše pro mládež s komunitou Emmanuel
Čt
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden
So
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Někdejší augustiniánský klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV, stavbu poté dokončoval jeho prvorozený syn, markrabě Jošt, který je pochován v hrobce před hlavním oltářem. Z původního inventáře se v kostele dochovala kamenná pieta z doby kolem roku 13 85. Toto dílo je projevem nejvyššího dvorského umění ve stylu parléřské huti a proto je některými odborníky autorství piety připisováno Jindřichu Parléřovi, který se v letech 1381–87 uvádí jako kameník a stavitel ve službách markraběte Jošta. Císař Karel VI. věnoval klášteru deskový obraz madony - italobyzantskou ikonu ze 13. století, nazývanou Perla Moravy či Palladium Moravy, která se stala předmětem úcty. Úspěšná obrana Brna při obléhání Švédy je považována za zázrak, připisovaný právě přímluvě Panny Marie svatotomské. V průběhu třicetileté války byl kostel velmi poškozen. Nový barokní trojlodní chrám sv. Tomáše byl podle plánu Jana Křtitele Erny postaven v období 1665-75. Nový pozdně barokní klášterní komplex byl vybudován podle plánů Mořice Grimma. Konec slavného působení augustiniánů u svatého Tomáše způsobil Josef II., který konvent přestěhoval v roce 1783 do budov zrušeného kláštera cisterciaček na Starém Brně. Klášterní kostel se stal 1. září 1784 kostelem farním pro nově zřízenou farnost na severním předměstí Brna.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube