28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha-Dolní Počernice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 17:15
Zahájení Noci kostelů
Libor Ovečka, Ph.D.: Umění jako most mezi pozemským a nadpozemským
17:15 - 17:30
Úvodní slovo starosty Zbyňka Richtera
17:30 - 17:50
Vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže Vánoce s andělem
Vyhlášení vítězů výtvarné dětské soutěže proběhne v režii Redakční rady DPZ za přítomnosti jejího předsedy MUDr. Pavla Bočka a předsedy odborné komise soutěže ak. mal. Romana Franty.
17:50 - 19:00
Vernisáž výstavy místních výtvarníků
Výtvarníci osobně představí své vystavené dílo. Malířka a grafička Olga Stárková, akademický malíř Jan Paul, kamenosochař Josef Borecký a výtvarnice Zdeňka Hošková.
19:00 - 19:20
Varhanní improvizace hudebního skladatel Michala Rataje
19:20 - 19:55
Mezi jednotlivými body programu zazní písně Zuzany Navarové v podání Drahy Kráčmarové a Františka Kroščena.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostdolnipocernice.cz/

Adresa kostela: Národních hrdinů

GPS: 50°5'18.290"N, 14°34'49.490"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Libor Ovečka

Návaznost na dopravu:

bus 263, 224 - zastávka Škola Dolní Počernice (dále pěšky 5 min.)

bus 109, 110, 163 - zastávka Dolní Počernice (dále pěšky 10 min.)

vlak: Praha-Masarykovo nádr. - Praha-Dolní Počernice (dále pěšky 10 min.)

 

 

Původně románský kostel z počátku 13. stol., ke kterému byla na začátku 16. stol. přistavěna pozdně gotická věž. Od r. 2004 zde probíhalo restaurování stěn interiéru. Byly zde odkryty a zrestaurovány vzácné románské nástěnné malby, v roce  a v roce 2016 dokončena rekonstrukce varhan z roku 1890.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube