28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 10 - Malešice, Milíčova kaple

Program Noci kostelů 28. května 2021

17:00 - 22:00
Co nás baví, co umíme a jak to děláme?
Otevření výstavy výrobků a děl členů našeho sboru s ukázkami
18:00 - 18:10
Halleluiah, znělka Noci kostelů, pozoun
18:05 - 18:40
Jan Milíč z Kroměříže naživo, aneb co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat
Setkání s mužem, po němž je pojmenován náš kostel
19:00 - 19:25
Ptali jsme se, proč kostel?
Záznam ankety mezi obyvateli Malešic
20:00 - 20:40
Jan Milíč z Kroměříže naživo, aneb co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat
Setkání s mužem, po němž je pojmenován náš kostel.
21:00 - 21:25
Ptali jsme se, proč kostel?
Záznam ankety mezi obyvateli Malešic
21:45 - 22:00
Navštiv nás, Kriste žádoucí: zpěv a zakončení Noci kostelů
Zazpívejte si s námi píseň M. Jana Husa nebo přijďte pouze posedět a zaposlouchat se.

Celovečerní program:

Keškovaná nejen pro děti: přijďte si zahrát hru v okolí našeho kostela.
Vstupní informace obdržíte v kapli mezi 17. a 22. hodinou, dále pak na webových stránkách https://malesice.evangnet.cz/ .
Rozhovory
Po celý večer (ale i jindy) si s Vámi rádi popovídáme. Možnost individuálních rozhovorů s farářkou E. Šormovou, prohlídka kostela, který byl postaven v 50. letech a před několika lety opraven.

Informace o kostele

WWW: https://malesice.evangnet.cz/

Adresa kostela: Rektorská 9

GPS: 50°5'13.752"N, 14°30'27.282"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Kellerová

Návaznost na dopravu:

Bus 155 z Želivského, zastávka Rektorská

http://spojeni.dpp.cz/LinesForm.aspx

Co je Milíčova kaple?

 

(citace z Průvodní zprávy ak. arch. Davida Vávry)

"Milíčova kaple z roku 1950 původně církve ČCE je nenápadná, přesto mimořádná církevní stavba. Překvapivě v nelehké době nástupu komunismu se podařilo zrealizovat  tento  jedinečný kostelík. Architekt Pavel Bareš dokázal skromnými prostředky, jak výtvarnými tak i finančními, pracovat tak, že drobné křesťanské perle přisoudil jednoduchý, přesto však monumentální výraz. Dominantou domu je čelní trojúhelníkové průčelí, řešené trojosým vstupem s oblouky, protažené ostrým hrotem symbolizující věž. Určitá prožitá lapidárnost kaple odkazuje až k antickému působení architektury. Boční fasády odrážejí služebnou náplň hlavního liturgického prostoru jenž prosvětlují z východní i západní strany.

V r. 2017 byl kostelík kompletně rekonstruován a od slavnostní bohoslužby 3. 12 2017 slouží bohoslužebnému, kulturnímu i komunitnímu účelu.

Kdo jsme?

České misijní provincie Obnovené Jednoty bratrské. Jsme součástí celosvětově rozšířené církve – Unitas fratrum – vzniklé v 18. století z moravských exulantů v saském Herrnhutu (Ochranově) a navazující na předbělohorskou Jednotu bratrskou především ve formě učení a víry. Navazuje mimo jiné na biskupa Jednoty bratrské a „učitele národů“ J. A. Komenského. Naše sbory v Čechách jsou jako Ochranovský seniorát od r. 2000 součástí Českobratrské církve evangelické.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube