24.05.19
NOC KOSTELŮ

Praha 10 - Malešice, Milíčova kaple

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 17:40
O námořníku Čepičkovi
Námořnicko-pirátská pohádka pro děti. Hraje loutkové divadlo Basti-fidli Pepína von Dráčka
18:30 - 19:30
Hrabě Zinzerdorf, síla přesvědčení
Promítání dokumentárního filmu o zakladateli Obnovené Jednoty bratrské (Unitas Fratrum), Mikuláši Ludvíku Zinzendorfovi
20:30 - 21:00
Biblická milostná poezie
Čtení Písně písní za doprovodu violoncella
22:00 - 22:15
Navštiv nás, Kriste žádoucí
Přijďte si s námi na závěr zazpívat píseň M. Jana Husa nebo pouze posedět a poslechnout naše zpěvy

Celovečerní program:

Možnost individuálních rozhovorů
Po celý večer je možnost individuálního rozhovoru s naší kazatelkou.
Prohlídka kostela, prezentace činnosti
Též je pro vás připravena prohlídka kostela, prezentace naší činnosti a historie sboru a kostela, včetně bohaté obrazové dokumentace.
Osvěžení studenými a teplými nápoji
Dle venkovní teploty

Informace o kostele

WWW: https://malesice.evangnet.cz/

Adresa kostela: Rektorská 9

GPS: 50°5'13.752"N, 14°30'27.282"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Kellerová

Návaznost na dopravu:

Bus 155 z Želivského, zastávka Rektorská

http://spojeni.dpp.cz/LinesForm.aspx

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.05.2019)

Ne
9:30 celý rok, každý týden, adresa: Rektorská ul, Praha 10-Malešice

Co je Milíčova kaple?

 

(citace z Průvodní zprávy ak. arch. Davida Vávry)

"Milíčova kaple z roku 1950 původně církve ČCE je nenápadná, přesto mimořádná církevní stavba. Překvapivě v nelehké době nástupu komunismu se podařilo zrealizovat  tento  jedinečný kostelík. Architekt Pavel Bareš dokázal skromnými prostředky, jak výtvarnými tak i finančními, pracovat tak, že drobné křesťanské perle přisoudil jednoduchý, přesto však monumentální výraz. Dominantou domu je čelní trojúhelníkové průčelí, řešené trojosým vstupem s oblouky, protažené ostrým hrotem symbolizující věž. Určitá prožitá lapidárnost kaple odkazuje až k antickému působení architektury. Boční fasády odrážejí služebnou náplň hlavního liturgického prostoru jenž prosvětlují z východní i západní strany.

V r. 2017 byl kostelík kompletně rekonstruován a od slavnostní bohoslužby 3. 12 2017 slouží bohoslužebnému, kulturnímu i komunitnímu účelu.

Kdo jsme?

České misijní provincie Obnovené Jednoty bratrské. Jsme součástí celosvětově rozšířené církve – Unitas fratrum – vzniklé v 18. století z moravských exulantů v saském Herrnhutu (Ochranově) a navazující na předbělohorskou Jednotu bratrskou především ve formě učení a víry. Navazuje mimo jiné na biskupa Jednoty bratrské a „učitele národů“ J. A. Komenského. Naše sbory v Čechách jsou jako Ochranovský seniorát od r. 2000 součástí Českobratrské církve evangelické.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube