28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Praha 11 - Chodov, kostel sv. Františka z Assisi

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:45
Mše svatá
19:00 - 22:00
Otevřený kostel
Možnost pobýt v tichu kostela, pomodlit se nebo požádat o přímluvnou modlitbu. Odložit zde symbolicky své těžkosti. Ale také prožít modlitby chval nebo využít duchovních rozhovorů s knězem. A též příležitost dozvědět se o historii kostela...
19:30 - 21:00
Přímluvná modlitba
Prožíváte nelehkou dobu? Neumíte se modlit a rádi byste své těžkosti nějak "odevzdali"? Budeme se modlit za vás a za vše, co si nesete. Svou prosbu můžete u nás v kostele také napsat na papírek nebo jen zapálit svíčku.

Informace o kostele

WWW: http://www.kcmt.cz

Adresa kostela: Na Sádce

GPS: 50°1'54.689"N, 14°30'11.991"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tereza Zavadilová

Návaznost na dopravu:

Metro OPATOV odtud pěšky cca 7 minut. Lze popojet BUS 213,136,125,165  stanice Litochlebské náměstí.

 

Kostel na Chodově byl postaven na místě původní hospodářské budovy. Autorem projektu přestavby je Vojtěch Pospíšil, který o dva roky dříve provedl také stavbu kostela na Spořilově. Akce probíhala v ekonomicky obtížné době mezi hospodářskou krizí a světovou válkou, proto se maximálně setřilo. Stavbu se podařilo zrealizovat díky mnoha štědrým dárcům, především z řad farníků. Na původní kamenné zdivo byla napojena železobetonová konstrukce nesoucí strop. Devět párů oken tvořících výplně mezi jednotlivými pilíři nese votivní tabulky se jmény dárců.

Kostel vysvětil 4. září 1938 pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar. Patronem kostela je sv. František z Assisi.

V šesesátých letech hrozilo zbourání kostela v souvislosti s plány na výstavbu Jižního Města. Modlitbami věřících a odvahou mladého kněze byl kostel zachráněn a komunikace Türkova, která na něj původně směřovala, byla odkloněna.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube