07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Praha-Dubeč, kostel sv. Petra, Dubeček

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 20:00
otevření kostela, individuální prohlídky prostoru kostela
prohlídka kostela, popisky liturgického prostoru, otisk razítka do kartičky
17:30 - 18:00
přednáška o historii kostela
18:30 - 19:00
přednáška o historii kostela

Celovečerní program:

worshop - korálkování, výroba malého růžence, omalovánky, luštěnky
Po celou dobu otevření kostela bude možné si prohlédnout interiér kostela s popisky jednotlivých součástí liturgického prostoru nebo si vyrobit malý růženec,
káva na závěr
nabízíme šálek kávy pro radost a na cestu do dalšího

Informace o kostele

WWW: https://uhrineveska.farnost.cz/

Adresa kostela: Lipové nám.

GPS: 50°3'19.389"N, 14°34'50.466"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Vladimíra Šavrdová

Filiální kostel sv. Petra v Dubečku

Filiální kostel sv. Petra v Dubečku je starobylého založení. Nejstarší zmínku o zdejším kostele obsahuje letopočet 1364, kdy byl ustanoven při zdejším kostele plebán Matěj Medvědův (Ursi) z Břízy. Fara zanikla v dobách husitských. Kostel je prostá budova s hrotitou poměrně vysokou věží v průčelí. Původní je pouze gotický presbytář sklenutý žebrovím a stěny lodi. Strop je rovný, věž byla přistavěna až r. 1867 v souvislosti s jinými méně výraznými úpravami.

Architektura hlavního oltáře je pseudogotická, obraz sv. Petra z 18. století však byl ponechán, stejně tak některé části kazatelny a mřížka pro svaté přijímání. Presbytář má zachovánu původní dispozici, tj. pevný oltář, u něhož stojí kněz obrácen tváří ad orientem.

V zadní části kostela lze spatřit několik náhrobků ze starší doby.

Varhany z konce 19. století původně jednomanuálové byly v letech 2003–2005 rozšířeny o druhý manuál s 5 rejstříky. Jejich skříň je rovněž pseudogotická.

Ve věži se nachází dnes pouze jeden zvon, který byl přelit r. 1659. Je na něm malá značka zvonařova s opisem Benedictus Priot Lotaringus.

V roce 2004 byl kompletně opraven exteriér včetně střechy. Opravy interiéru probíhaly a byly dokončeny v r. 2005.

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube