28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel sv. Janů

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Minoritské zvony
18:05 - 18:10
Požehnání na zahájení Noci kostelů
18:10 - 18:40
Cyrilometodějský komorní orchestr
řídí: Kateřina Prudilová, varhany: Patrik Buchta; koncert v kostele
19:00 - 19:30
Koncert v Loretě
housle: Zdislava Jurečková, klavír: Libuše Pančochová
19:30 - 20:00
Koncert v kostele
trubka: Oldřich Engelhart, varhany: Patrik Buchta
20:00 - 20:30
Varhanní koncert v kostele
varhany: Dita Černínová
20:30 - 21:00
Komentovaná prohlídka Lorety
Loretánskou částí kostela provádí Zuzana Korcová
21:00 - 21:30
Brněnský akademický sbor
řídí: Pavel Šnajdr; koncert v kostele
21:30 - 22:00
Komentovaná prohlídka minoritského kostela
provádí Zuzana Korcová
22:00 - 22:30
Latinské mariánské antifony v Loretě
Svatomichalská gregoriánská schola, řídí: Josef Gerbrich
22:30 - 23:00
Zpívané chorální nešpory v kostele
Svatomichalská gregoriánská schola, řídí: Josef Gerbrich
23:00 - 23:10
Modlitba za město Brno a závěrečné požehnání

Celovečerní program:

Immaculata - křesťanský časopis pro život z víry
V Loretě bude po celý večer stánek s křesťanským časopisem a jinými věcmi.
Výstava velkoformátových fotografií Člověk a víra
Po celý večer ke zhlédnutí v Loretě
Setkání u sv. Janů
Po celý večer se můžete setkat s knězem či řeholníkem a popovídat si s ním.

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20.05.2021)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden, pro rodiče s dětmi
15:30 celý rok, každý týden
17:00 celý rok, 1x za měsíc, 2. v měsíci, v polském jazyce
Další bohoslužby v týdnu …
Po
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
Út
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
18:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro studenty a mládež
St
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
Čt
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
17:00 ve školním roce, každý týden, pro rodiče s dětmi
So
8:00 celý rok, každý týden

Konvent řádu minoritů v Brně byl založen již roku 1230. V roce 1257 byl kostel vysvěcen, ale v následujících desetiletích několikrát podlehl zhoubnému požáru. Roku 1320 byl posvěcen presbytář kostela a do konce 14. stol. byl jižně od kostela dokončen konvent s rajským dvorem a ambity. Po husitských válkách byl areál průběžně zvelebován, o čem svědčí i dochované pozdně gotické fresky z roku 1504. Reformace v 16. století způsobila materiální i duchovní úpadek kláštera. Během třicetileté války byly budovy kláštera poškozeny. V polovině 17. stol. žili v klášteře jen 4 řeholníci, ale klášter se pomalu vzpamatovával a menší bratři si postupně získávali přízeň obyvatelstva. Na počátku 18. století byla zahájena velká přestavba celého komplexu pod vedením stavitele Mořice Grimma. Byla zahájena stavba loretánské kaple v prostoru bývalého hřbitova, následovala stavba ambitů s bočními kaplemi a se Svatými schody. Takto postupně vznikl unikátní klášterní a sakrální komplex skládající se ze tří nádvoří a tří kostelů pod jednou střechou. Brněnský konvent vzkvétal; jeho rozvoj přibrzdily sice josefínské reformy, ale konvent nebyl zrušen. V letech 1807-1840 sídlil v konventu i řádový filosofický ústav. Klášterní knihovna obsahovala více než 10 000 svazků a byla zřízena i malá observatoř. Za první republiky žilo v klášteře 7 řeholníků. Nacistickou okupaci minoritský areál sice přežil, ale na konci války byl poškozen bombardováním. Přestože roku 1950 zabral klášter komunistický režim, i nadále jej spravovali minorité. Po pádu komunismu se však menší bratři znovu ujali svého kláštera. Minorité jako jediný řád ve městě působí na stejném místě již téměř 800 let.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube