07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Brno, kostel sv. Janů

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
18:20 - 18:35
Zahájení Noci kostelů u minoritů
18:35 - 20:15
Večer chval - Schola brněnské mládeže
řídí: Štěpán Policer
18:35 - 22:00
Interaktivní soutěžní hra pro děti
V chodbách minoritského kláštera.
20:15 - 20:45
Komentovaná prohlídka Lorety
Loretánskou částí kostela provádí: Zuzana Korcová
20:45 - 21:15
Varhanní koncert v kostele
varhany: Dita Černínová, flétna: Markéta Policerová, housle: Anna Policerová, violoncello: Tereza Nováková
21:15 - 22:10
Sborový koncert v kostele
Dívčí pěvecký sbor Cantate Brno, klavír: Antonín Cáb, řídí: Patrik Buchta a Stanislav Chvíla
22:10 - 22:40
Komentovaná prohlídka minoritského kostela
provádí: Zuzana Korcová
22:40 - 23:15
Varhanní koncert v Loretě
Loretánské varhany rozezní: Martin Jakubíček
23:15 - 23:40
Eucharistické zpěvy k Nejsvětějšímu Srdci Páně v Loretě
Svatomichalská gregoriánská schola, řídí: Josef Gerbrich
23:40 - 23:55
Zpívané nešpory v kostele
Svatomichalská gregoriánská schola, řídí: Josef Gerbrich
23:55 - 24:00
Modlitba za město Brno a závěrečné požehnání

Celovečerní program:

Immaculata - křesťanský časopis pro život z víry
V Loretě bude do 22:00 stánek s křesťanským časopisem a jinými věcmi.
Setkání u sv. Janů
Po celý večer se můžete setkat s knězem či řeholníkem, popovídat si s ním nebo poprosit o požehnání.

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 18.11.2022)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden, pro rodiče s dětmi
15:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
Út
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
18:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro studenty a mládež
St
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
Čt
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden

Konvent řádu minoritů v Brně byl založen již roku 1230. V roce 1257 byl kostel vysvěcen, ale v následujících desetiletích několikrát podlehl zhoubnému požáru. Roku 1320 byl posvěcen presbytář kostela a do konce 14. stol. byl jižně od kostela dokončen konvent s rajským dvorem a ambity. Po husitských válkách byl areál průběžně zvelebován, o čem svědčí i dochované pozdně gotické fresky z roku 1504. Reformace v 16. století způsobila materiální i duchovní úpadek kláštera. Během třicetileté války byly budovy kláštera poškozeny. V polovině 17. stol. žili v klášteře jen 4 řeholníci, ale klášter se pomalu vzpamatovával a menší bratři si postupně získávali přízeň obyvatelstva. Na počátku 18. století byla zahájena velká přestavba celého komplexu pod vedením stavitele Mořice Grimma. Byla zahájena stavba loretánské kaple v prostoru bývalého hřbitova, následovala stavba ambitů s bočními kaplemi a se Svatými schody. Takto postupně vznikl unikátní klášterní a sakrální komplex skládající se ze tří nádvoří a tří kostelů pod jednou střechou. Brněnský konvent vzkvétal; jeho rozvoj přibrzdily sice josefínské reformy, ale konvent nebyl zrušen. V letech 1807-1840 sídlil v konventu i řádový filosofický ústav. Klášterní knihovna obsahovala více než 10 000 svazků a byla zřízena i malá observatoř. Za první republiky žilo v klášteře 7 řeholníků. Nacistickou okupaci minoritský areál sice přežil, ale na konci války byl poškozen bombardováním. Přestože roku 1950 zabral klášter komunistický režim, i nadále jej spravovali minorité. Po pádu komunismu se však menší bratři znovu ujali svého kláštera. Minorité jako jediný řád ve městě působí na stejném místě již téměř 800 let.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube