07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Děčín-Bělá, kostel sv. Františka Xaverského

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy
00:00 - 00:00
koncert a výstava
Od 20 h zde zazpívá Jílovský komorní sbor. Celý večer bude ke shlédnutí malá výstava obrázků a předmětů z Bělé.

Informace o kostele

Mše svaté se zde konají jen jednou ročně, a to v sobotu, která je nejblíže svátku sv. Františka Xaverského, tj. 3. prosince. Zpívá Děčínský chrámový sbor.

Nejstarší historie

Bělá patřila původně k farnosti v Rozbělesích. Na místě bělského kostela stávala vesnická kaple. Když se Bělá rozrostla, byl v letech 1787 až 1788 postaven dnešní kostel, a to z prostředků tzv. náboženského fondu. Samostatnou farností se Bělá stala až roku 1852. Kostel je jednolodní, s hranolovitou věží na severozápadní straně. Zařízení je převážně barokní, většinou z 18. století. Na louce pod kostelem stojí bývalá fara z roku 1789 s mansardovou střechou.

Doba po roce 1945

Po vysídlení německého obyvatelstva spolu s posledním bělským farářem Ernstem Johnem, který zde mohl sloužit až do r. 1946, byla farnost spravována z Podmokel a bohoslužby se konaly čím dál tím méně. Nakonec se v kostele přestalo sloužit docela a okenní vitráže byly vytlučeny. V letech 1960 až 1961 dostal kostel novou střešní krytinu a byla opravena věž. V dalších letech byl využíván jako skladiště pro inventář jiných kostelů, např. z Rozběles, postupně chátral a začalo do něj zatékat. Prosakující voda poškodila klenbu a strop kostelní lodi.

Kostel po roce 2000

V dalších letech bylo postupně provedeno následující: oprava střechy a věže (2000–2004), nová elektroinstalace (2008), nové okapy a svody zákristie (2010), vyspraveno schodiště do zákristie včetně zábradlí (2011), částečná rekonstrukce padajícího stropu (2013–2014), automatické odbíjení času (2014), repasovány dveře do zákristie (2020) a uskutečněny další dílčí opravy. V letech 2017 až 2020 se podařilo opravit všechna barevná kostelní okna (vitráže).

Akce v kostele

Od roku 2005 se v kostele konají příležitostné kulturní akce. Proběhly zde mimo jiné zpěvy ve stylu Taizé, pořad věnovaný barokním kázáním, vystavovaly obrazy děti z gymnázia, vystupovaly zde pěvecké sbory z Děčína, Pirny, Dětský flétnový sbor Hyperion spolu s ženským pěveckým sborem z České Kamenice a Jílovským komorním pěveckým sborem. V r. 2012 zde vietnamská komunita ze severních Čech slavila mši svatou, na Vánoce se někdy uskutečňují koncerty. V r. 2021 natočila mládež z ev. farnosti Briesnitz u Drážďan film „Bankgeflüster“, pojednávající o Bělé a okolí, který se také točil v kostele. 2021 zde zpíval známý drážďanský horolezecký sbor „Kurt Schlosser“. V posledních letech zde pravidelně účinkuje sbor Collegium hortense, 

Oprava fasády a dveří

Díky velkorysému daru firmy  Natura Valdemara Grešíka, grantu od Česko-německého fondu budoucnosti a díky dalším darům místních i přespolních dobrodinců se  v roce 2021 podařilo zhotovit novou fasádu kostela. Stavbu provedla firma LT-BAU s.r.o. z Litoměřic. V r. 2023 následovalo repasování historických dveří do kostela, které opět významně  sponzoroval místní podnikatel Valdemar Grešík. Všechny práce administrovala Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost na základě dohody s farností spravovanou excurrendo z Podmokel.

Noci kostelů

zde probíhají pravidelně od r. 2010.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube