07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Děčín-Bělá, kostel sv. Františka Xaverského

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 0:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

Mše svaté se zde konají jen jednou ročně, a to v sobotu, která je nejblíže svátku sv. Františka Xaverského, tj. 3. prosince.

Nejstarší historie

Bělá patřila původně k farnosti v Rozbělesích. Na místě bělského kostela stávala vesnická kaple. Když se Bělá rozrostla, byl v letech 1787 až 1788 postaven dnešní kostel, a to z prostředků tzv. náboženského fondu. Samostatnou farností se Bělá stala až roku 1852. Kostel je jednolodní, s hranolovitou věží na severozápadní straně. Zařízení je převážně barokní, většinou z 18. století. Na louce pod kostelem stojí bývalá fara z roku 1789 s mansardovou střechou.

Doba po roce 1945

Po vysídlení německého obyvatelstva spolu s posledním bělským farářem Ernstem Johnem, který zde mohl sloužit až do r. 1946, byla farnost spravována z Podmokel a bohoslužby se konaly čím dál tím méně. Nakonec se v kostele přestalo sloužit docela a okenní vitráže byly vytlučeny. V letech 1960 až 1961 dostal kostel novou střešní krytinu a byla opravena věž. V dalších letech byl využíván jako skladiště pro inventář jiných kostelů, např. z Rozběles, postupně chátral a začalo do něj zatékat. Prosakující voda poškodila klenbu a strop kostelní lodi.

Kostel po roce 2000

V dalších letech bylo postupně provedeno následující: oprava střechy a věže (2000–2004), nová elektroinstalace (2008), nové okapy a svody zákristie (2010), vyspraveno schodiště do zákristie včetně zábradlí (2011), částečná rekonstrukce padajícího stropu (2013–2014), automatické odbíjení času (2014), repasovány dveře do zákristie (2020) a uskutečněny další dílčí opravy. V letech 2017 až 2020 se podařilo opravit všechna barevná kostelní okna (vitráže).

Akce v kostele

Od roku 2005 se v kostele konají příležitostné kulturní akce. Proběhly zde mimo jiné zpěvy ve stylu Taizé, pořad věnovaný barokním kázáním, vystavovaly obrazy děti z gymnázia, vystupovaly zde pěvecké sbory z Děčína, Pirny, Dětský flétnový sbor Hyperion spolu s ženským pěveckým sborem z České Kamenice a Jílovským komorním pěveckým sborem. V r. 2012 zde vietnamská komunita ze severních Čech slavila mši svatou, na Vánoce se někdy uskutečnily koncerty. Od r. 2010 zde probíhají pravidelně Noci kostelů.

Oprava fasády 2021

Díky velkorysému daru firmy  Natura Valdemara Grešíka, grantu od Česko-německého fondu budoucnosti a díky dalším darům místních i přespolních dobrodinců se  v roce 2021 podařilo zhotovit novou fasádu kostela. Stavbu provedla firma LT-BAU s.r.o. z Litoměřic. Práce administrovala Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost na základě dohody s farností spravovanou excurrendo z Podmokel.

Nejbližší Noc kostelů:

Děčín-Podmokly, modlitebna Husova sboru – 3,3 km

Děčín, kostel sv. Václava a Blažeje – 5,1 km

Malá Veleň - Jedlka, kostel sv. Anny – 12,8 km

Lipová, kostel sv. Šimona a Judy – 31,5 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube