02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Děčín-Bělá, kostel sv. Františka Xaverského

Program Noci kostelů 10. června 2022

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Mše svaté se zde konají jen jednou ročně, a to v sobotu, která je nejblíže svátku sv. Františka Xaverského, tj. 3. prosince.

Nejstarší historie

Bělá patřila původně k farnosti v Rozbělesích. Na místě bělského kostela stávala vesnická kaple. Když se Bělá rozrostla, byl v letech 1787 až 1788 postaven dnešní kostel, a to z prostředků tzv. náboženského fondu. Samostatnou farností se Bělá stala až roku 1852. Kostel je jednolodní, s hranolovitou věží na severozápadní straně. Zařízení je převážně barokní, většinou z 18. století. Na louce pod kostelem stojí bývalá fara z roku 1789 s mansardovou střechou.

Doba po roce 1945

Po vysídlení německého obyvatelstva spolu s posledním bělským farářem Ernstem Johnem, který zde mohl sloužit až do r. 1946, byla farnost spravována z Podmokel a bohoslužby se konaly čím dál tím méně. Nakonec se v kostele přestalo sloužit docela a okenní vitráže byly vytlučeny. V letech 1960 až 1961 dostal kostel novou střešní krytinu a byla opravena věž. V dalších letech byl využíván jako skladiště pro inventář jiných kostelů, např. z Rozběles, postupně chátral a začalo do něj zatékat. Prosakující voda poškodila klenbu a strop kostelní lodi.

Kostel po roce 2000

V dalších letech bylo postupně provedeno následující: oprava střechy a věže (2000–2004), nová elektroinstalace (2008), nové okapy a svody zákristie (2010), vyspraveno schodiště do zákristie včetně zábradlí (2011), částečná rekonstrukce padajícího stropu (2013–2014), automatické odbíjení času (2014), repasovány dveře do zákristie (2020) a uskutečněny další dílčí opravy. V letech 2017 až 2020 se podařilo opravit všechna barevná kostelní okna (vitráže).

Akce v kostele

Od roku 2005 se v kostele konají příležitostné kulturní akce. Proběhly zde mimo jiné zpěvy ve stylu Taizé, pořad věnovaný barokním kázáním, vystavovaly obrazy děti z gymnázia, vystupovaly zde pěvecké sbory z Děčína, Pirny, Dětský flétnový sbor Hyperion spolu s ženským pěveckým sborem z České Kamenice a Jílovským komorním pěveckým sborem. V r. 2012 zde vietnamská komunita ze severních Čech slavila mši svatou, na Vánoce se někdy uskutečnily koncerty. Od r. 2010 zde probíhají pravidelně Noci kostelů.

Oprava fasády 2021

Po ukončené renovaci vitrají bude možno v roce 2021 přistoupit k opravě fasády kostela. Tuto náročnou akci lze provést díky darům mnoha osob z Čech a Německa, mezi nimi patří poděkování zejména Valdemaru Grešíkovi a Českoněmeckému fondu budoucnosti. Ovšem bez opravy sochařské výzdoby nebo vstupních dveří. A kostel čekají také opravy interiéru. Budeme proto vděční za jakékoliv další finanční příspěvky. Přijímání darů na opravu kostela i opravy samotné provádí Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost po dohodě s farností Bělá, spravovanou excurrendo z Děčína-Podmokel, a ve spolupráci s litoměřickým biskupstvím. Číslo účtu, kterým lze přispět na opravu kostela i sebemenší částkou, je 315358293/0300 (zpráva pro příjemce: příspěvek na kostel v Bělé).

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube