24.05.19
NOC KOSTELŮ

Hořovice, sbor ČCE

Program Noci kostelů 24. května 2019

17:00 - 18:00
Zahájení Noci kostelů
Otevření kostela, duchovní úvod, volná prohlídka výstavy a kostela. Dětský koutek k dispozici.
18:00 - 18:30
Vernisáž výstavy historických fotografií
Vernisáž výstavy historických fotografií a pohlednic Hořovicka se zaměřením na spolkovou činnost v období 1. republiky.
18:30 - 19:00
Komentovaná prohlídka, prezentace sboru
Komentovaná prohlídka kostela - bývalé synagogy, ukázka historických dokumentů. Prezentace sboru v malé modlitebně.
19:00 - 19:30
Přednáška a diskuse o spolcích Hořovicka
Přiblížení spolkového života na Hořovicku v období 1. republiky + diskuse
20:00 - 21:00
Koncert Ensemble Mathesius: Hudební diplomacie
Lukáš M. Vytlačil - barokní příčná a zobcová flétna, Alena Hönigová - cembalo
21:00 - 22:30
Filmová hodinka
Promítání vybraného filmu s biblickou tematikou
22:30 - 22:45
Závěrečná modlitba, zakončení
Zakončení programu společným ztišením a modlitbou

Informace o kostele

WWW: http://synagoga.webnode.cz/

Adresa kostela: Valdecká 408/1

GPS: 49°50'5.618"N, 13°54'10.361"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michal Ulrich

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.05.2019)

Ne
8:30 celý rok, každý týden

Historie hořovické synagogy

Se stavbou se začalo v dubnu r. 1903. Svěcení proběhlo 3.3.1904. Synagoga sloužila židovské obci až do začátku druhé světové války. V jejím průběhu byli Židé z Hořovic a okolí téměř vyhlazeni. Synagoga samotná však zůstala shodou okolností zachována a dnes patří mezi jediné tři synagogy, které se v berounském okrese zachovaly. V roce 1947 synagogu od židovské obce v Příbrami zakoupila Českobratrská církev evangelická a budova slouží jako modlitebna. Uvnitř kostela je připevněná velká mramorová pamětní deska. Na ní jsou vyryta jména členů představenstva židovské náboženské obce v Hořovicích té doby.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube