07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Plzeň, pravoslavný chrám sv. Anny

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.facebook.com.pravoslavna.plzen

Adresa kostela: Bezručova ulice

GPS: Loc: 49°44'44.079"N, 13°22'33.178"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: otec Jan Polanský


Kostel a klášter byl postaven plzeňským architektem Jakubem Augustonem mladším. Žil v letech 1670 až 1735. Vyučen byl štukatérem, ale stal se předním plzeňským stavebním podnikatelem. Postavil i jiné důležité plzeňské stavby – například dnešní biskupství, Gerlachovský dům v Dřevěné ulici, solnici (zbořená) a dostavěl františkánský klášter a kostel. Je v kostele pohřben spolu s manželkou Zuzanou.
Kostel má jednotné zařízení, které bylo pořízeno před polovinou 18. století. Autor není znám. Hlavní oltář je zasvěcen sv. Anně, boční oltáře jsou zasvěcené Panně Marii, sv. Aloisovi a sv. Dominikovi. Celek doplňují oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Kateřini Ricci. Velmi cenná je i kazatelna a intarsované lavice. Umělecká úroveň barokního vybavení je vysoká a vyvážená.

Po roce 1952 byl zřízen ikonostas, který je nutnou součástí pro pravoslavný ritus.

Chronologie
1711 hraběnka Kateřina Vratislavová z Mitrovic vykoupila domy u Litické brány pro stavbu
kláštera
1712 položení základního kamene, komunita dominikánek zatím v soukromém domě
1714 dominikánky uvedeny do nového kláštera
1735 dostavěn kostel a vysvěcen
1782 po 70 letech existence byl klášter v rámci josefinských reforem zrušen
1786 klášter s kostelem kupuje město Plzeň, které zde zřídilo hlavní školu a gymnasium
1804 gymnasium převzali premonstráti z Teplé a rozšířili jej o filosofická studia
1878 v několika místnostech nové městské muzeum
1924 zrušeno gymnasium premonstrátů, klášter využíván pro byty a sídlo různých podniků
1950 v klášteře zřízena Státní studijní knihovna (dnes Státní vědecká knihovna)
1952 kostel zapůjčen pravoslavné církvi
1953 zahájena rekonstrukce klášterní budovy, (do 1959)

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube