28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Neumětely, kostel sv. Petra a Pavla

Program Noci kostelů 28. května 2021

19:00 - 22:00
Individuální prohlídka kostela a barokní zvonice
V kostele výstava dobových fotografií a předmětů z kostela pocházejících (mešní kalich, ciborium, relikviář sv. Kříže, stojací kříž). Zpřístupnění zvonice a zvonu z r. 1637.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostzebrak.cz

Adresa kostela: Příbramská

GPS: 49°51'6.308"N, 14°2'4.478"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Alena Rydrychová

Návaznost na dopravu:

vlak OS8854: odjezd 16,51 hod  z Praha-Hlavní nádraží nebo Praha-Smíchov (odjezd 16,58 hod) do Zadní Třebaně (příjezd 17,28 hod), přestup v 17,34 hod na regionální spoj Zadní Třebaň-Lochovice (v jízdním řádu označená číslem OS27722), zastávka na znamení Neumětely, žel.st. (příjezd 18,14 hod).Odtud cca 1km pěšky do Neumětel.

autobus: C639 Hořovice-Hostomice-Dobříš, odjezd 18,33 hod z Hořovic, nám. B. Němcové, příjezd Neumětely-náměstí v 18,53 hod

autobus: C638 Beroun-Všeradice, odjezd 17,01 hod z Berouna (autobusové nádraží), příjezd do Všeradic v 17,24, přestup na C634 Všeradice-Hostomice v 17,40, příjezd Neumětely-náměstí v 17,55 hod

Hrazený farní kostel pochází ze 14. století. Jedná se o gotickou stavbu barokně přestavěnou a upravovanou v polovině 18. století. Kostel je jednolodní, obdélný, s obdélným presbytářem uzavřeným dvěma stranami trojúhelníka a západním pseudogotickým průčelím z roku 1887. V témže roce byly varhanářem Karlem Schiffnerem z Prahy zhotoveny varhany, dosud funkční. Portálek do sakristie je pozdně gotický. Hlavní oltář sv. Petra a Pavla rokokový, rámový, s obrazem od V. Preise z roku 1898. Původně bohatá výzdoba kostela byla z větší části odcizena v 90. letech 20. století, ponechané sošky a obrazy byly poškozeny.

Kostel je obklopen hřbitovem ohrazeným kamennou zdí se vstupní barokní bránou.

Kostel nemá věž typickou pro tento druh staveb. V obecní kronice jsou zaznamenány pokusy o vylepšení vzhledu kostela dodatečným vztyčením věží z krovu střechy, nejprve na západní straně, později na straně východní nad oltářem. Věže však byly pro špatný technický stav zbourány a nahrazeny kříži.

Z důvodu absence kostelní věže byla před zdí hřbitova v roce 1763 postavena celodřevěná zvonice. Uvnitř je zavěšen jediný zvon, přestože je konstrukce určena pro tři. Zvonice je zastřešena nízkou šindelovou mansardovou střechou. Místo schodiště do vyvýšeného vstupu jsou použity dva velké kameny. O těch se traduje, že sem byly přemístěny ze zdejšího pravěkého pohřebiště, kde kryly jednotlivé hroby. Další takto přemístěné kameny se nacházejí u pomníčku bájného koně Šemíka nedaleko zvonice. Kámen ve tvaru koňské hlavy chrání od roku 1887 malý antický chrámek.

 

Kostel spolu s ohradní zdí hřbitova včetně dřevěné zvonice jsou památkově chráněné objekty.

 

Barokní fara s mansardovou střechou je dnes v soukromých rukách.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube