10.06.2022
NOC KOSTELŮ

Chržín, kostel sv. Klimenta, hřbitov

Program Noci kostelů 10. června 2022

19:00 - 19:00
Otevření kostela
19:20 - 19:50
Komentovaná prohlídka kostela
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.
20:00 - 20:20
Koncert žáků a učitelů ZUŠ Kralupy
Hudební program v podání kralupských žáků a učitelů ZUŠ.
20:20 - 20:50
Komentovaná prohlídka kostela
Základní popis jednotlivých částí kostela včetně prohlídky. Podíváte se i na kůr a na varhany zblízka.
21:00 - 21:15
Hra na varhany
Mešní písně s možností zahrát si na varhany.
21:15 - 21:20
Ztišení a závěr
Prostor pro tichou modlitbu a rozjímání před uzavřením kostela.

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 09.05.2022)

Čt
18:00 od 1.9. do 30.6., 1x za měsíc, 1. v měsíci, Mše svatá

Jednolodní orientovaná stavba (s ohr. zdí s branami a náhrobky) na obdélném půdoryse s pětiboce ukončeným kněžištěm a hranolovou věží v ose. Pův. středověký kostel (dochováno kněžiště) byl barokně v letech 1691 a 1756 rozšířen; 1781 přistavěna věž. 

Areál kostela sv. Klimenta se rozkládá na návrší nad obcí. Sestává z vlastního kostela, pozemku hřbitova, z ohradní zdi s dvěma branami a dvou klasicistních náhrobků – náhrobku A. Strnada při jižní stěně presbytáře a náhrobku neznámého zemřelého (pylon s mramorovou deskou) při východní stěně presbytáře. V JZ rohu hřbitova se nachází zděná márnice, východně od ní pak litinový kříž na kamenném podstavci.

Fotogalerie z Noci kostelů:

NOC KOSTELŮ 2022 – Kralupy a okolí – Chržín • Koncert ZUŠ Kralupy
NOC KOSTELŮ 2022 – Kralupy a okolí – Chržín • Koncert ZUŠ Kralupy
Chržín, kostel sv. Klimenta, hřbitov

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube