28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Knovíz, kostel Všech svatých

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 21:00
Otevření kostela
Možnost osobní modlitby, ztišení, rozhovorů s věřícími, prohlídka s komentářem, seznámení se s nejposvátnějším místem obce, kněžské požehnání
21:00 - 21:05
Ukončení a vzájemné povzbuzení

Informace o kostele

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 20.05.2021)

So
14:30 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, s nedělní platností

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube