12.06.2020
NOC KOSTELŮ

Pchery, kostel Nalezení těla sv. Štěpána

Program Noci kostelů 12. června 2020

18:00 - 21:00
Otevření kostela - zahájení místním koordinátorem Tomášem Máchou a spol.
Otevření kostela ke ztišení a modlitbě u hořícího paškálu, prohlídka, seznámení se s vybranými liturgickými knihami, vystoupení dětí, požehnání knězem , občerstvení, prohlídka starobylé věžičky v majetku obce
18:05 - 21:00
*** Kairos / "TŘI HODINKY" pro sebe i Pána: zpěv, historie, minikoncert, občerstvení těla i duše, život církve a obce
Program - dle zájmu: - liturgický prostor, knihy kostela - pohoštění, rozhovory - zpěv MŠ, zpěv ZŠ - minikoncertíky na varhanech - komentované prohlídky a staré foto kostela, zvoničky i obce
19:00 - 19:05
Modlitba a požehnání s knězem Mikulášem Uličným
21:00 - 21:05
Ukončení a vzájemné povzbuzení

Informace o kostele

Adresa kostela: U Kostela

GPS: 50°11'32.323"N, 14°6'58.871"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Mikuláš Uličný

Knovíz, kostel Všech svatých Pchery_Zvonička

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube