07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kroměříž, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostpm.cz

Adresa kostela: Riegrovo náměstí

GPS: Loc: 49°17'51.549"N, 17°23'46.032"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Tamara Suchánková

Návaznost na dopravu:

Cca 15 minut pěší chůze od vlakového i autobusového nádraží v Kroměříži. MHD zastávka Husovo náměstí - cca 5 minut chůze.

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází v historickém jádru Kroměříže na Riegrově náměstí. V dávné minulosti se zde rozkládala ves s tržištěm časem nazývaným Spodní rynek, Nový rynek, Zelný trh, Koňský trh - a od počátku 20. století právě Riegrovo náměstí. Ve vsi stávala kaple s farními právy. Ve 13. st. zde biskup Bruno ze Schauenburku nechal postavit nový farní kostel zasvěcený Panně Marii. Při kostele směrem k židovské čtvrti byl postaven literátský kostelík sv. Michala. Původně šlo o hřbitovní kapli z doby kolem roku 1500. Kostelík byl zbořen 1789 - pár let po zrušení literátských bratrstev Josefem II. Při obsazení města Švédy a Valachy 26. června 1643 byl kostel Panny Marie vyrabován a vypálen - zůstaly jen holé zdi a větší část věže. Kostel na několik let osiřel, nedaly se zde konat bohoslužby. Opravy započaly roku 1651 a pokračovaly velmi pomalu. Při dokončení oprav roku 1675 byly do makovice na věž vloženy pamětní spisy. Roku 1686 byly na věž umístěny původně radniční hodiny. Olomoucký biskup kardinál Wolfgang Hanibal Schrattenbach osobně položil dne 29. června 1724 základní kámen na nový děkanský kostel Panny Marie. Přestavbu kostela zajišťoval architekt Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu, projekt uskutečnil stavitel Václav Plaška. Byla ponechána věž a pravděpodobně i část obvodní zdi lodi. Kostel byl dokončen a 1. května 1736 (podle jiných zdrojů 4. května) vysvěcen světícím biskupem, kterým byl Otto Honorius Egkh (jiné zdroje uvádějí kardinála Schrattenbacha). Od tohoto roku prošel kostel ještě několika opravami a úpravami, přežil dvě světové války (byly odvezeny a roztaveny zvony Leopold, Cyril a Jan).

 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube