07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Osov, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy

Informace o kostele

WWW: http://revnice.farnost.cz

GPS: 49°50'52.752"N, 14°4'53.253"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Rejsková

Návaznost na dopravu:

Dopravní spojení: vlak: Praha - Hlavní nádraží nebo Praha - Smíchov - Zadní Třebaň a v Zadní Třebani přestoupit na vlak do Osova.

Chrám narození sv. Jana Křtitele v Osově je dílem vrcholného baroka a pochází z let 1734-1738. Základ byl položen 18. dubna 1734 a po čtyřech letech byl  28. září 1738 vysvěcen Hlavní oltář byl dohotoven v roce 1740 a téhož roku vysvěcen. Kostel se nachází severně od osovského zámku a je dílem italských stavitelů. Budova je jednolodní, obdélníková, se zaobleným presbytářem, postranní sakristií a oratoří. Vyduté západní průčelí se středním rizalitem ukončeným štítem nese portál se znakem rodu Kauniců a letopočtem 1737. Po stranách rizalitu se nacházejí výklenky se sochami svatého Václava a Kaunicova patrona svatého Adolfa z dílny Františka Ignáce Weisse a od něho pochází i vnitřní výzdoba - řezbářské a sochařské práce na oltářích a kazatelně. V presbytáři sklenutém plackou se štukovou výzdobou jsou dva chiaroscurové obrázky nad okny a nástropní freska Boha Otce v kúru andělském se čtyřmi evangelisty v rozích. Na stropě chrámové lodě jsou fresky Narození a Smrt sv. Jana Křtitele, na klenbovém oblouku erb hraběcí rodiny Kauniců. Freskovými malbami vyzdobil stavbu vlašský mistr de Pini. Oltářní obraz namaloval Jan Hesler z Prahy kolem roku 1740.Z nízké dřevěné zvonice ve Skřipli byly do osovského chrámu přineseny i tři zvony, z nichž nejstarší a největší byl ulit r. 1567 Dva zvony byly za 1. světové války zrekvírovány, zničení unikl pouze nejstarší a největší, který je ve věži dodnes a prošel generální opravou. V červenci roku 2005 byly ve velké věži instalovány dva nové zvony zasvěcené sv. Václavu a Panně Marii, které kostelu věnovali manželé Sudíkovi z Chicaga. Zvony byly odlity  v německém Passově.  K nejcennějšímu vybavení chrámu patří varhany sestavené Ondřejem Nűderlem z Nepomuku v roce 1739. Osovské varhany jsou mimořádně cenné a akustika zde vynikající. Uprostřed chrámové lodi se nachází hrobka s ostatky dvanácti osob. V souboru památek berounského okresu dnes barokní osovský chrám Narození sv. Jana Křtitele představuje po Karlštejnu dílo nejvýznamnější.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube