28.05.2021
NOC KOSTELŮ

Všenory-Horní Mokropsy, kostel sv. Václava

Program Noci kostelů 28. května 2021

18:00 - 18:05
Slavnostní vyzvánění zvonů
18:05 - 18:25
Prohlídka kostela a povídání o svaté Ludmile
Prohlídka kostela a povídání o svaté Ludmile
18:30 - 19:00
Hudební procházka evropským barokem
J. Speth: Preludium; J. S. Bach: Larghetto Adam V. Michna: Nebeští kavalérové; Vesel se, nebes královno; GottliebMuffat: Aria sub Elevatione; J.S.Bach-Ch.Gounod: Ave Maria J. Pachelbel: Toccata E-moll G. Foltýnová varhany, Kateřina Landová -zp
19:05 - 19:25
Prohlídka kostela
Prohlídka kostela
19:30 - 20:00
Hudební procházka evropským barokem
Varhanní koncert
20:05 - 20:30
Prohlídka kostela a závěrečná modlitba

Informace o kostele

WWW: http://revnice.farnost.cz

Adresa kostela: Karla Mayera

GPS: 49°56'2.425"N, 14°19'3.511"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Marie Chalupecká

Návaznost na dopravu:

Vlakem z Prahy odjezd z hlavního nebo Smíchovského nádraží do Všenor a zde od nádraží po silnici podél trati zpět, cestou je kostel vidět z vlaku. Autem z Prahy směr Strakonice a na Jílovišti odbočit vpravo na Všenory.

Původní kostel sv. Václava v Horních Mokropsech (nyní Všenory) byl postaven v první polovině 14. století v románském slohu. V nynější podobě byl kostel vystavěn v roce 1732. Zbraslavský opat z řádu Ciserciáckého Tomáš Budecius nechal přestavět původní kostel do barokního slohu na půdorys kříže. Kostel je zasvěcený sv. Václavu. Jeho kamenná socha se nachází v průčelí chrámu ve výklenku barokního štítu. Sv. Václav je vyobrazen na hlavním oltářním plátně a na štukaturách v rozích kostelní lodi.  Interiér kostela v dnešní podobě vznikal postupně především v 70. letech minulého století, kdy byly provedeny různé úpravy v duchu II. Vatikánského koncilu. V roce 1982 při 250. ti letém výročí kostela byly zakoupeny 2 nové zvony, jeden zasvěcený sv. Václavu (230kg), druhý menší zasvěcený Svatým ochráncům naší vlasti (55kg), třetím zvonem je zvon o váze 100 kg Panna Maria z roku 1707. Zvony byly 25. září 1982 posvěceny kardinálem Františkem Tomáškem při slavnostní bohoslužbě a na svátek  sv. Václava 28. září 1982 se poprvé rozezvučely ke cti a slávě Boží.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube