25.08.18
NOC KOSTELŮ

Praha 1 - Hradčany, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Pražský hrad

Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00 - 18:05 Vyzvánění zvonů
18:05 - 18:50 Mše svatá
Slouží dómský farář a děkan kapituly P. Ondřej Pávek
19:00 - 19:15 Přivítání návštěvníků v katedrále pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou
19:15 - 19:45 Houslový koncert Jaroslava Svěceného
19:45 - 20:00 Přivítání návštěvníků - nabídka programu Noci kostelů
20:00 - 20:20 Koncert pěveckého sboru Polymnia
Účinkuje pěvecký sbor Polymnia z Velké Británie, řídí John Byron
20:20 - 20:30 Svatovítské varhany - představení projektu
Projekt představí diecézní organolog Štěpán Svoboda
20:30 - 20:45 Varhanní koncert
Hraje dómský varhaník Josef Kšica
20:45 - 21:00 Člověk a víra - představení fotografického projektu
Hovoří Martina Řehořová
21:00 - 21:25 Varhanní koncert
Hraje dómský varhaník Josef Kšica
21:30 - 21:30 Konec programu

Celovečerní program:

Možnost získání poutnického razítka
Po celý večer u pořadatelů
Prohlídka interiéru katedrály
Individuální prohlídka - od 19:45 během celého večera. Upozorňujeme, že Noc kostelů NENÍ určena pro návštěvu turistických skupin s vlastním průvodcem!
Prohlídka zvonice a zvonů
Prohlídka s výkladem, který poskytnou katedrální zvoníci. Po skupinách od 19:00 během celého večera. Fronta se uzavírá ve 20:45.
Svatováclavská kaple
Během celého večera bude kaple otevřena pouze k nahlédnutí bez možnosti vstupu.
UPOZORNĚNÍ !
Upozorňujeme na možné krátkodobé omezení vstupu do katedrály v závislosti na aktuálním počtu přítomných a na kapacitě objektu.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA !

Informace o kostele

WWW: http://www.katedralasvatehovita.cz

Adresa kostela: Pražský hrad - III. nádvoří

GPS: 50°5'26.403"N, 14°23'59.858"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ondřej Pávek

Návaznost na dopravu:

tram 22 - zastávka Pražský hrad (dál cca 350 m pěšky)

Více přístupových cest najdete zde.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je nejvýznamnějším kostelem v naší zemi. Její stavba byla započata v době vlády Karla IV., dokončena do dnešní podoby byla v r. 1929. V katedrále jsou pohřbeni čeští králové, pražští biskupové a arcibiskupové a především naši národní světci: sv. Václav, sv. Vít, sv. Vojtěch, sv. Zikmund a sv. Jan Nepomucký. V korunní komoře nad svatováclavskou kaplí jsou uchovávány české korunovační klenoty.

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube