07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Velvary, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské

Program Noci kostelů 7. června 2024

18:00 - 21:00 Otevřeno, možnost návštěvy
20:30 - 20:50
Koncert Období sboru

Informace o kostele

WWW: https://www.farnostkralupy.cz/nockostelu/

Adresa kostela: nám. Krále Vladislava

GPS: 50°16'52.913"N, 14°14'4.870"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Michaela Sedláčková

Návaznost na dopravu:

vlakové spojení:

Praha - Kralupy nad Vltavou - Velvary

Ústí nad Labem - Roudnice nad Labem - Kralupy nad Vltavou - Velvary

Nejvýznamnější gotickou památkou v královském městě Velvary je kostel svaté Kateřiny Alexandrijské na náměstí. Poprvé je připomínán jako farní v roce 1337 a jeho stavební vývoj není dosud úplně objasněn.

Nejcennější dochovanou částí je dnešní sakristie v přízemí čtyřboké věže. Prostor je sklenut křížovou klenbou s hruškovitými žebry, která se protínají v kruhovém nezdobeném svorníku. v 70. letech 20. stol. byly pod novějšími nátěry objeveny fragmenty nástěnných maleb, které v letech 1992-94 restaurovali akademičtí malíři Petr Bareš a Jiří Brodský. 

V našem regionu jde o unikátní malířskou výzdobu z poloviny 15. století. Její centrální výjev na severní stěně - Ukřižování Krista-byl, bohužel, poškozen proražením barokního okna, takže z něj zůstaly jen konce ramen kříže. Dobře zachovány jsou však postavy vedle kříže - vlevo zástup se třemi Mariemi a vpravo sv. Jan Evangelista a vojáci se setníkem s precizně provedenou zbrojí. Na západní stěně je skupina šesti apoštolů se svatými Petrem a Pavlem uprostřed, na východní stěně po stranách původního okna jsou sv. Bartoloměj a sv. Ondřej a na jižní stěně další dva apoštolové. Vnitřní stěnu chodbičky zdobila rozměrná postava biskupa. Klenba byla vymalována zelenými akantovými úponky s černými obrysy. Ve východní stěně vedle okna je původní výklenek, který mohl sloužit jako sanktuarium, takže se někteří badatelé domnívají, že prostor pod věží sloužil jako soukromá kaple, a to už v 70. letech 14. století, kdy velvarský farář Mathias Rupert byl kaplanem císaře Karla IV.

Za zmínku stojí také obraz sv. Kateřiny vznášející se nad městem, který je umístěn na hlavním oltáři - dílo malíře Josefa Vojtěcha hellicha z r. 1858.

V roce 1769 zhotovil Matěj Sedmík z Prahy nové varhany, které byly v roce 2013 zrestaurovány.

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube