02.06.2023
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Michálkovice, Husův sbor

Program Noci kostelů 2. června 2023

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
16:55 - 17:00
Hlas zvonů
17:00 - 18:00
Žáci Základní umělecké školy Edvarda Runda - program ve sboru
17:45 - 18:20
Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
18:00 - 18:30
Trio SI-RÉ-NA
Simona Krsičková – flétna, Renáta Marcalíková - zpěv, Iva Mindeková - klavír
18:30 - 19:00
Žáci Základní umělecké školy Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí
19:30 - 20:00
Varhany - Marie Pluhařová

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

konečná trol 104,  bus 23, 49, 97 zastávka Michálkovice (točna)

V létě roku 1924 došlo k vypracování projektové dokumentace ke stavbě Husova sboru v Ostravě Michálkovicích. Základní kámen byl však položen až v neděli 17. května 1925. Přes mnoho těžkostí a také přes mnoho nedodělků se budova kostela dočkala slavnostního otevření 11. září 1927, biskupem Ferdinandem Stiborem. Do té doby se nepodařilo zakoupit a instalovat varhany, které sbor pořídil až v roce 1938. 16. března 1945 byla Ostrava bombardována a nepřímo byl zasažen i kostel v zadní části. Ihned po odchodu německých okupantů se začala rada starších věnovat opravě poničené části kostela. Bylo zrušeno schodiště v zadní části a byly přistaveny dvě místnosti. V přízemí je tak dnes modlitebna a prvním patře archiv. K dalším opravám pak došlo v letech 2007 - 2010, kdy byla postupně zrenovována střecha a věže kostela. V současnosti je náš sbor mimo pravidelné bohoslužby a církevní obřady také využíván pro svoji dobrou akustiku na nejrůznější koncertní akce a slouží všem občanům Michálkovic.

 

www.ccshmichalkovice.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube