07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Ostrava-Michálkovice, Husův sbor

Program Noci kostelů 7. června 2024

Kostel není přihlášen do letošního ročníku Noci kostelů.

Informace o kostele

Návaznost na dopravu:

konečná trol 104,  bus 23, 49, 97 zastávka Michálkovice (točna)

V létě roku 1924 došlo k vypracování projektové dokumentace ke stavbě Husova sboru v Ostravě Michálkovicích. Základní kámen byl však položen až v neděli 17. května 1925. Přes mnoho těžkostí a také přes mnoho nedodělků se budova kostela dočkala slavnostního otevření 11. září 1927, biskupem Ferdinandem Stiborem. Do té doby se nepodařilo zakoupit a instalovat varhany, které sbor pořídil až v roce 1938. 16. března 1945 byla Ostrava bombardována a nepřímo byl zasažen i kostel v zadní části. Ihned po odchodu německých okupantů se začala rada starších věnovat opravě poničené části kostela. Bylo zrušeno schodiště v zadní části a byly přistaveny dvě místnosti. V přízemí je tak dnes modlitebna a prvním patře archiv. K dalším opravám pak došlo v letech 2007 - 2010, kdy byla postupně zrenovována střecha a věže kostela. V současnosti je náš sbor mimo pravidelné bohoslužby a církevní obřady také využíván pro svoji dobrou akustiku na nejrůznější koncertní akce a slouží všem občanům Michálkovic.

 

www.ccshmichalkovice.cz

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube