07.06.2024
NOC KOSTELŮ

Kolín I, katedrála sv. Bartoloměje

Program Noci kostelů 7. června 2024

17:00 - 20:00 Otevřeno, možnost návštěvy
17:00 - 20:00
Prohlídka krypty
V průbehu večera je možné nahlédnout do krypty pod presbytářem.
17:00 - 20:00
Výstava obrazů Vladimíra Jana Hnízda se sakrální tématikou.
Výstava pastelů a obrazů Vladimíra Jany Hnízda ve farním komunitním centru u kostela sv. Bartoloměje.
17:30 - 17:40
Varhanní vstup
Varhaník Jiří Hejduk zahraje na nové svatobartolomějské varhany.
17:40 - 18:00
Slovo o kostele
Farář Ján Halama představí poslední stavební a restaurátorské úpravy chrámu, včetně krypty. Jaroslav Pejša připomene zajímavé příběhy souvisejíci s chrámem.
18:00 - 18:30
Vstup na kůr
Možnost prohlídky rekonstruovaného kůru a nových varhan.
18:30 - 18:40
Varhanní vstup
Varhaník Jiří Hejduk zahraje na nové svatobartolomějské varhany.
18:40 - 19:00
Slovo o kostele
Farář Ján Halama představí poslední stavební a restaurátorské úpravy chrámu, včetně krypty. Jaroslav Pejša připomene zajímavé příběhy souvisejíci s chrámem.
19:00 - 19:55
Vstup na kůr
Možnost prohlídky rekonstruovaného kůru a nových varhan.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkolin.cz

Adresa kostela: Brandlova

GPS: 50°1'36.048"N, 15°12'6.232"E

Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Ján Halama

Jeden z největších gotických kostelů v Čechách mimo Prahu vznikal postupnou výstavbou během více než 150 let. Kromě rané a vrcholné gotiky dnes zejména jeho vnější vzhled ovlivňuje novogotika 19. a počátku 20. století.

Stavba trojlodní basiliky s trojdílným závěrem začala zřejmě bezprostředně po založení města Přemyslem Otakarem II. (v polovině 50. let 13. století). Jako první byl budován závěr, kolem roku 1270 se předpokládá změna projektu (vložení příčné lodi, změna basiliky na síňové trojlodí), po útlumu za braniborské vlády se začalo stavět západní dvojvěží, průčelí a mezilodní arkády na masivních sloupech. Trojlodí s transeptem bylo dokončeno na přelomu 13. a 14. století.

Rozmach Kolína, který tvořil obchodní a zásobovací zázemí nedaleké Kutné Hoře, a poškození při požáru roku 1349 vedly přibližně 70 let po dokončení kostela k rozhodnutí nahradit ho velkolepým chrámem katedrálního typu. Stavba opět začala od východu demolicí původního závěru a stavbou chóru podle projektu Petra Parléře (1360). Po dokončení ochozu a chórových kaplí byl presbytář roku 1378 vysvěcen, na dostavbě vysokého chóru se pracovalo ještě po roce 1400. Zároveň se upravovalo i trojlodí, severní věž a k jižní lodi byla připojena mariánská kaple (dnes zvaná Kokovská). Zřejmě husitské války zabránily dokončení přestavby celého chrámu, který má proto poněkud netypickou podobu s presbytářem, výrazně převyšujícím trojlodí.

Vzhled kostela se několik následujících století příliš neměnil, opravy (1494 a 1497 nové krovy včetně helmic věží, 17. a 18. století) odstraňovaly především následky požárů a válek. Velký požár roku 1796 zničil většinu gotického a barokního zařízení. Provisorně zastřešený chrám musel na větší opravy čekat až do poloviny 19. století. Naposledy oheň stavbu poškodil roku 1869. To bylo impulsem k puristické rekonstrukci podle projektu Josefa Mockera, která proběhla v letech 1881–84 a dokončena byla podle týchž plánů 1904–10. Výsledkem jsou značné zásahy do původní stavby (nové střechy, západní štít vysokého chóru, zastřešení obou věží, portály, kamenické články oken, uvnitř úprava ochozu a kruchty) i částečná obměna vnitřního zařízení. Roku 1945 poškodil kostel nálet.

V novodobých dějinách probíhala významná rekonstrukce chrámu v letech 2000 až 2024. V roce 2024 byly v chrámu dokončeny nové varahany. 

 

Noc kostelů na Facebooku Kanál Noci kostelů na Youtube